słówka angielskie

Ciekawe słówka angielskie do zapisania na FISZKACH in blanco (do druku).