Jak wyznaczyć i zapisać swoje cele, by zwiększyć skuteczność ich realizacji?

rzutki

Jeśli masz już określony powód, dla którego chcesz nauczyć się języka, czas na zapisanie celu. I nie myśl, że wiedza jak wyznaczać cele Ci się nie przyda! Zgodnie z wynikami wielokrotnie cytowanego w internecie badania, przeprowadzonego na studentach Harvardu, 3% osób, które miały zapisany konkretny cel i plan jego realizacji, dekadę później zarabiało 10 razy więcej niż pozostałe 97% w sumie. Mimo że przytoczone badanie okazało się później mistyfikacją, to wnioski są już jak najbardziej prawdziwe:

Zapisanie celu znacznie zwiększa skuteczność jego realizacji1.

Dlaczego zapisanie celu jest ważne?

Cel, który masz tylko w głowie, w porównaniu do tego na piśmie mają się do siebie tak samo jak możliwość wygranej do nagrody, którą trzymasz w ręce.

Zapisany cel przestaje być mglistym wyobrażeniem i nabiera realnego kształtu.

Jak wyznaczać i definiować cele?

Bądź SMART

Reguła SMART to jedna z najpopularniejszych w zarządzaniu sposobów wyznaczania celu. Zgodnie z nią Twój cel powinien być:

Ssimpleklarowny
Mmeasurablemierzalny
Aachievableosiągalny
Rrelevantistotny
Ttimely definedokreślony w czasie

Poniżej pokażemy Ci, jak zapisać Twoje cele zgodnie z powyższymi zasadami.

Cel ogólny: Nauczę się języka niemieckiego

Tak postawiony cel jest zbyt ogólny, poniżej rozpiszemy go zgodnie z regułą SMART:

  • Simple – klarowny – nauczę się języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.
  • Measurable – mierzalny – znajomość potwierdzę certyfikatem „Zertifikat Deutsch”.
  • Achievable – osiągalny – jestem już na poziomie A2, mam wolny czas na systematyczną naukę.
  • Relevant – istotny – lepsza znajomość języka pozwoli mi nawiązać współpracę z niemieckimi kontrahentami (jeśli nie wiesz, co wpisać w tej pozycji, przeczytaj: „Jak znaleźć motywację”).
  • Timely defined – określony w czasie – daję sobie na to 12 miesięcy, do dnia ……… (tu wpisz konkretną datę).

Cel zapisany zgodnie z regułą SMART

Dzięki temu, że mam wystarczająco dużo wolnego czasu, wciągu najbliższych 12 miesięcy nauczę się języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym, co do dnia ………… potwierdzę certyfikatem „Zertifikat Deutsch”. Zrealizowanie niniejszego celu umożliwi mi nawiązanie współpracy z niemieckimi kontrahentami i rozwój mojej firmy.

Cel ogólny: Wyjadę do Londynu z programem Erasmus

jak wyznaczać cele - podróż do londynu jako cel wyznaczony zgodnie z regułą smart.
Londyn, Wielka Brytania. CC2.0 By Duncan on Flickr

Cel rozpisany zgodnie z regułą SMART:

  • Simple – klarowny – nauczę się języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i skorzystam z programu wymiany studentów Erasmus.
  • Measurable – mierzalny – zdam egzamin First Certificate in English.
  • Achievable – osiągalny – jestem już na poziomie A2, mam dużo czasu na naukę.
  • Relevant – istotny – uzyskanie certyfikatu pozwoli mi aplikować w programie Erasmus.
  • Timely defined – określony w czasie – daję sobie na to 12 miesięcy, do dnia ……… (tu wpisz konkretną datę).

Cel zapisany zgodnie z regułą SMART

W ciągu najbliższego roku, do dnia …………., opanuję język angielski na poziomie B2, co potwierdzę certyfikatem First Certificate in English. Otrzymanie certyfikatu pozwoli mi na udział w programie wymiany studentów Erasmus i wyjazd na rok do Londynu.


Cele wyznaczone za pomocą opisywanej reguły są dużo łatwiej osiągalne z jeszcze jednego powodu – rozpisując cel dokładnie, zastanowisz się, co chcesz osiągnąć, a dzięki temu satysfakcja z osiągnięcia celu będzie jeszcze większa. Ustalenie celu to dopiero początek, teraz czas na plan!


1) Dominican University, Kalifornia, USA

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *