Strona bierna w języku angielskim

strona bierna angielski

Strona bierna – angielski passive voice – ma dużo większe znaczenie niż w języku polskim. Jest używana bardzo często zarówno w mowie literackiej, jak i potocznej. Głównie wtedy, kiedy zamiarem jest wyrażenie, co się dzieje z daną osobą, a nie – co ta osoba robi. Innymi słowy, stosując stronę bierną, podkreśla się wykonywanie danej czynności, a nie to, kto tę czynność wykonuje.

Ciekawostką jest, że w angielskich pismach urzędowych czy w raportach strona bierna ma szerokie zastosowanie i jest dobrze widziana. W związku z tym warto umieć się nią posługiwać – korzystanie z niej świadczy o wykształceniu i oczytaniu piszącego.

Strona bierna angielski – Jak ją tworzyć?

Konstrukcja strony biernej jest dość prosta: składa się ona z czasownika be, użytego we właściwej formie, oraz imiesłowu biernego i – ewentualnie – dopełnienia (którym jest podmiot strony czynnej). Żeby lepiej zrozumieć te określenia, posłużymy się przykładami:

This poem was written by my friend. (Ten wiersz został napisany przez mojego przyjaciela.)

Was jest formą czasu przeszłego czasownika be, natomiast przyimek by oznacza, że czynność została wykonana przez osobę. Podmiotem strony czynnej jest friend.

Gdyby miało miejsce zdarzenie, spowodowane przez przedmiot, należałoby użyć przyimka with:

This glass was broken with a stone. (Ta szyba została zbita kamieniem.)

W tym przykładzie podmiotem strony czynnej jest stone.

Kiedy używać strony biernej w języku angielskim?

Z tych przykładów wynika, że strony biernej używa się w sytuacjach, kiedy wykonawca czynności jest bliżej nieokreślony, nieznany albo nieistotny. Kiedy chcemy o czymś powiedzieć ogólnie, ale także kiedy nie chcemy wskazać konkretnej osoby jako wykonawcy danej czynności. Strona bierna jest też powszechnie stosowana w oficjalnych komunikatach lub zarządzeniach:

Candidates are asked to register in room 5. (Kandydaci są proszeni o rejestrację w pokoju nr 5.)

Strona bierna w angielskim a czasowniki nieprzechodnie

Czasowniki nieprzechodnie to takie, które nie tworzą strony biernej, np. go (iść), die (umrzeć), czy walk (chodzić):

John was walking around the lake. (Jan chodził dookoła jeziora.)

The lake was [?] by John. (Jezioro zostało [?] przez Jana.) – takiej formy nie można utworzyć!

Choć może to pole do popisu dla kreatywnych…


Autor: Katarzyna Zgorzelska, w konsultacji z Małgorzatą Słomą, TEB Edukacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *