Poziomy niemieckiego – sprawdź, na jakim jesteś Ty

Mężczyzna wchodzący po schodach jako symbol osiągania kolejnych poziomów

Jak dobrze znasz niemiecki? Trudno powiedzieć? W takim razie skorzystaj z naszej małej ściągawki. Zobacz, jak poziomy niemieckiego klasyfikuje Rada Europy – zgodnie z konkretnymi umiejętnościami.

Poziomy niemieckiego według Rady Europy

Przy wypisywaniu umiejętności koniecznych na danym poziomie oparłam się na Tabeli samooceny opracowanej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Poziom A1

Dopiero zaczynasz swoją przygodę z językiem niemieckim, ale już potrafisz:

 • przedstawić się, opisać swoje otoczenie i ludzi, których znasz,
 • brać czynny udział w rozmowie, jeśli rozmówca mówi wolno i na Twoją prośbę powtarza to, co powiedział,
 • napisać krótkie pozdrowienia z wakacji, wypełnić nieskomplikowany formularz ze swoimi danymi (np. w hotelu),
 • czytać ze zrozumieniem krótkie teksty na tablicach informacyjnych, plakatach itp.,
 • zrozumieć ze słuchu podstawowe słowa i wyrażenia związane z Twoim otoczeniem (gdy rozmówca mówi powoli i wyraźnie).

Poziom A2

Na tym poziomie potrafisz:

 • opisać swoje najbliższe otoczenie i pracę, posługując się ciągiem wyrażeń i zdań,
 • brać czynny udział w rozmowie na tematy codzienne oraz udzielać się w rozmowach towarzyskich,
 • napisać krótki list prywatny lub stworzyć prostą notatkę,
 • czytać ze zrozumieniem krótkie teksty (np. reklamy, karty dań, proste listy prywatne),
 • zrozumieć ze słuchu informacje dotyczące Twojego otoczenia, proste komunikaty i ogłoszenia.

Poziom B1

Na tym poziomie potrafisz:

 • porozumieć się podczas podróży do kraju, w którym język niemiecki jest językiem ojczystym, i włączyć się do rozmów na znane Ci tematy oraz prowadzić swobodny dialog bez wcześniejszego przygotowania,
 • mówić o swoich odczuciach i ambicjach, uzasadniać poglądy, opisywać plany i relacjonować przebieg akcji książek i filmów,
 • pisać proste teksty na bliskie Ci tematy, opisywać swoje przeżycia i odczucia w prywatnej korespondencji,
 • czytać ze zrozumieniem teksty składające się z najczęściej występujących słów w języku obcym, opisy wydarzeń oraz uczuć pojawiające się w prywatnej korespondencji,
 • zrozumieć ze słuchu główne myśli w wypowiedzi sformułowanej w standardowej odmianie języka, związane ze znanymi Ci tematami dotyczącymi domu, szkoły, pracy, czasu wolnego itp. oraz zrozumieć programy telewizyjne i radiowe o bliskiej Ci tematyce.

Poziom B2

Na tym poziomie potrafisz:

 • rozmawiać z native speakerami płynnie i spontanicznie, przedstawiać swoje zdanie i bronić poglądy,
 • formułować dłuższe wypowiedzi, podawać argumenty za i przeciw,
 • napisać rozprawkę, przedstawiając argumenty za i przeciw oraz list podkreślający, jakie znaczenie mają dla Ciebie opisane w nim wydarzenia,
 • przeczytać ze zrozumieniem artykuł, reportaż i współczesną prozę,
 • zrozumieć ze słuchu wykład, skomplikowaną wypowiedź na w miarę znany temat oraz większość programów telewizyjnych, wiadomości i filmów.

Poziom C1

Na tym poziomie potrafisz:

 • porozumiewać się płynnie w sprawach zawodowych i precyzjnie formułować swoje myśli i poglądy,
 • formułować dłuższe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień i kończyć je odpowiednią konkluzją,
 • tworzyć zrozumiałe teksty, w których szeroko przedstawiasz swój punkt widzenia i dostosować styl tekstu do czytelnika,
 • czytać ze zrozumieniem długie i złożone teksty literackie, specjalistyczne artykuły i instrukcje techniczne,
 • bez problemów zrozumieć filmy i programy telewizyjne oraz dłuższe, skomplikowane wypowiedzi.

Poziom C2

Na tym poziomie potrafisz:

 • brać czynny udział w każdej dyskusji, używać idiomów i mowy potocznej odpowiednio do kontekstu,
 • sformułować płynną, logiczną wypowiedź ustną w stylu odpowiednim do kontekstu,
 • tworzyć zrozumiałe teksty o złożonych zagadnieniach, stosując odpowiedni styl, pisać rozbudowane artykuły, streszczenia i recenzje,
 • zrozumieć wszystkie formy języka pisanego (również abstrakcyjne i skomplikowane),
 • zrozumieć wszystkie wypowiedzi ustne formułowane przez native speakera (usłyszane również za pośrednictwem mediów).

Tabela poziomów i egzaminów – język niemiecki

Wiesz już, jak dobrze znasz niemiecki? W takim razie kontynuuj naukę na odpowiednim poziomie i… szybko znajdź się na kolejnym! 🙂

Oto lista wszystkich naszych zestawów FISZEK do nauki niemieckiego, pogrupowanych według poziomów.

poziom Rady Europypre-A1A1A2B1B2C1C2
egzaminy Goethe InstitutSD1SD2GZ B1GZ B2GZ C1GZ C2
Starter      
Słownictwo 1      
Słownictwo 2      
Słownictwo 3      
Słownictwo 4      
Słownictwo 5      
Słownictwo 6      
Czasowniki dla początkujących     
Czasowniki dla średnio zaawansowanych     
Biznes      
Konwersacje    
Poznaj Niemcy     
Matura ustna     
Czasowniki nieregularne     
Rekcja czasownika     

Sprawdź swój poziom!

Nadal nie potrafisz dokładnie określić, na jakim poziomie znasz niemiecki? Skorzystaj z naszych testów poziomujących:

ROZWIĄŻ TEST POZIOMUJĄCY