Matura 2015. Zmiany na lepsze?

Zmiany na maturze w 2015 roku

Uaktualniony egzamin maturalny, który pierwsi abiturienci będą zdawać już w tym roku, ma lepiej sprawdzać umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy i zmusić maturzystów do solidniejszego przygotowania się do egzaminów. Tym samym powinien dać im lepsze podstawy do kontynuacji nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Poniżej znajdziecie informacje o kilku zmianach w egzaminie maturalnym:

Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym

Maturzyści będą zdawać na poziomie podstawowym te same przedmioty obowiązkowe co w latach ubiegłych. Zmianie ulegnie jednak format egzaminu z języka polskiego:

 1.  język polski (egzamin pisemny i ustny)
  Ustna prezentacja zostanie zastąpiona wypowiedzią na temat wylosowanego pytania, składającego się z tekstu i polecenia, a wypracowania nie będą już sprawdzane według klucza odpowiedzi – decydujące znaczenie będzie miała logiczna konstrukcja wypowiedzi pisemnej.
 2.  język obcy nowożytny (egzamin pisemny i ustny)
 3.  matematyka (egzamin pisemny)

Co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym

Od 2015 roku każdy maturzysta będzie musiał zdawać na maturze co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Maturzyści mogą wybrać też kilka dodatkowych przedmiotów (jednak nie więcej niż pięć).

Język obcy nowożytny jako dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym

Jako dodatkowy przedmiot – oprócz m.in. historii, matematyki czy geografii – można również wybrać nowożytny język obcy. Może to być ten sam język, który był zdawany w części obowiązkowej.

Maturzyści mogą wybierać spośród następujących języków:

 • angielski,
 • niemiecki,
 • rosyjski,
 • francuski,
 • hiszpański,
 • włoski.

Egzamin z języka obcego można zdawać w różnych wersjach. Jeżeli jest to ten sam język, który był zdawany jako obowiązkowy, można się zdecydować  na jedną z poniższych opcji:

 • A. tylko pisemny egzamin: poziom rozszerzony lub dwujęzyczny,
 • B. egzamin ustny i pisemny: poziom dwujęzyczny (zarówno w części pisemnej, jak i ustnej).

Jeżeli jest to inny język niż zdawany jako obowiązkowy, są również dwie możliwości:

 • A. tylko egzamin pisemny: poziom rozszerzony lub dwujęzyczny,
 • B. egzamin ustny i pisemny: poziom rozszerzony (w przypadku egz. pisemnego; w części ustnej nie określa się poziomu) lub dwujęzyczny (zarówno w części pisemnej, jak i ustnej).

Więcej o uaktualnionym egzaminie maturalnym dowiesz się tutaj: Informator Egzamin Maturalny 2015.

Jeśli przygotowujesz się do matury z języka obcego, polecamy nasze FISZKI z serii „Matura”, które do 22.02.2015 r. możesz kupić  w promocji „Produkt tygodnia” ze zniżką 40%.

Matura z angielskiegoMatura z niemieckiego