Język angielski – certyfikaty Cambridge English – certyfikat FCE

Jak przygotować się do egzaminu FCE

Certyfikaty Cambridge English są znane, cenione i honorowane przez uniwersytety, pracodawców i rozmaite instytucje na całym świecie. Potwierdzają one znajomość języka angielskiego na jednym z poziomów skali Rady Europy.

FCE – First Certificate in English

Egzamin Cambridge English: First, znany również jako First Certificate in English (FCE), jest pierwszym „poważnym” i najczęściej zdawanym egzaminem Cambridge English. Certyfikat FCE potwierdza znajomość języka angielskiego jako języka obcego na poziomie B2 (wyższym średnio zaawansowanym).

Dlaczego warto zdobyć certyfikat FCE?

Certyfikat FCE poświadcza, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by swobodnie komunikować się w tym języku w codziennych sytuacjach. Poza tym dla wielu pracodawców jest on cennym dowodem na to, że osiągnąłeś wystarczający poziom języka, by pracować w anglojęzycznym środowisku.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z pięciu części i jest rozłożony na dwa dni. Części 1–4 zdaje się jednego dnia – jedna po drugiej (z krótkimi przerwami), a egzamin ustny odbywa się innego dnia.
Każda z części egzaminu sprawdza inne kompetencje językowe:

1. Reading (Czytanie)

Ta część egzaminu trwa godzinę i sprawdza, czy umiesz przeczytać ze zrozumieniem różne rodzaje autentycznych tekstów, np. fragment powieści, artykułu itp.
Przykładowy test znajdziesz tutaj*.

2. Writing (Pisanie)

Ta część egzaminu trwa godzinę i dwadzieścia minut i sprawdza, czy w tym czasie potrafisz poprawnie napisać dwa różne rodzaje tekstów, np. list, raport, recenzję czy krótkie opowiadanie.
Przykładowy test znajdziesz tutaj*.

3. Use of English (Test leksykalno-gramatyczny)

Ta część egzaminu trwa 45 minut i sprawdza umiejętność używania właściwych słów, czasów i idiomów w odpowiednim kontekście.
Przykładowy test znajdziesz tutaj*.

4. Listening (Słuchanie)

Ta część egzaminu trwa 40 minut i sprawdza, czy rozumiesz różne rodzaje wypowiedzi, np. wiadomości, przemówienia itp.
Przykładowy test znajdziesz tutaj*.

5. Speaking (Egzamin ustny)

Ta część egzaminu trwa 14 minut i sprawdza, czy potrafisz swobodnie prowadzić rozmowę po angielsku. Egzamin ustny zdaje się w parach w obecności dwóch egzaminatorów, z których jeden prowadzi egzamin, a drugi tylko się przysłuchuje.
Przykładowy egzamin ustny obejrzysz tutaj*.

Zmiany w egzaminie FCE

Od stycznia 2015 roku egzamin FCE będzie się odbywał w uaktualnionej wersji. Części Reading i Use of English zostaną połączone, a cały egzamin będzie o ok. 30 minut krótszy niż obecnie. W części pisemnej (Writing) i ustnej (Speaking) pojawią się nowe typy zadań.

Jeżeli planujesz zdawać FCE w przyszłym roku lub później – tutaj*  znajdziesz wszystkie informacje dotyczące uaktualnionego formatu egzaminu wraz z przykładowymi testami.

System oceniania

Z każdej części egzaminu możesz zdobyć maksymalnie 20% punktów. Nie otrzymujesz ocen za poszczególne części – punkty są sumowane i na ich podstawie wystawiana jest jedna ocena.

Z egzaminu można uzyskać ocenę A, B lub C. Jeżeli zdasz na ocenę B (ok. 75% punktów) lub C (powyżej 60% punktów), dostaniesz certyfikat FCE potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie B2.

Jeżeli uda Ci się otrzymać ocenę A (powyżej 80% punktów), dostaniesz certyfikat FCE, potwierdzający znajomość języka na poziomie C1, jeżeli natomiast zabraknie Ci trochę punktów do oceny C, otrzymasz certyfikat poświadczający znajomość angielskiego na poziomie B1.
* Źródło: http://www.cambridgeenglish.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *