Język angielski – certyfikaty Cambridge English – CAE

Certyfikat CAE - Cambridge English: Advanced
Certyfikaty Cambridge English są znane, cenione i honorowane przez uniwersytety, pracodawców i rozmaite instytucje na całym świecie. Potwierdzają one znajomość języka angielskiego na jednym z poziomów skali Rady Europy.

CAE  Cambridge English: Advanced. Dlaczego warto go zdobyć?

Certyfikat Cambridge English: Advanced (CAE) potwierdza znajomość języka angielskiego jako języka obcego na poziomie C1 (zaawansowanym). Poświadcza on, że osiągnąłeś na tyle wysoki poziom języka, by móc studiować w języku angielskim i jest akceptowany przez wiele uczelni na całym świecie, w tym przez uniwersytety i szkoły wyższe w Australii, USA i Wielkiej Brytanii. Cambridge English: Advanced jest też potwierdzeniem wystarczającej znajomości angielskiego przy ubieganiu się o studencką wizę w Wielkiej Brytanii i Australii.
Dla pracodawców jest on natomiast cennym dowodem na to, że osiągnąłeś wystarczająco wysoki poziom języka, by swobodnie pracować w anglojęzycznym środowisku. 

Jak wygląda egzamin CAE?

Egzamin składa się z pięciu części i jest rozłożony na dwa dni. Części 1–4 zdaje się jednego dnia  jedna po drugiej (z krótkimi przerwami), a egzamin ustny odbywa się innego dnia. Każda z części egzaminu sprawdza inne kompetencje językowe:
1. Reading (Czytanie)

Ta część egzaminu trwa godzinę i piętnaście minut. Sprawdza ona, czy umiesz przeczytać ze zrozumieniem różne rodzaje autentycznych tekstów, np. fragment powieści, artykułu itp.
Przykładowy test znajdziesz tutaj*.

2. Writing (Pisanie)

Ta część egzaminu trwa godzinę i trzydzieści minut. Sprawdza, czy w tym czasie potrafisz poprawnie napisać dwa różne rodzaje tekstów, np. esej czy artykuł.
Przykładowy test znajdziesz tutaj*.

3. Use of English (Test leksykalno-gramatyczny)

Ta część egzaminu trwa godzinę i sprawdza umiejętność używania właściwych słów, czasów i idiomów w odpowiednim kontekście. Przykładowy test znajdziesz tutaj*.

4. Listening (Słuchanie)

Ta część egzaminu trwa 40 minut i sprawdza, czy rozumiesz różne rodzaje wypowiedzi, np. wiadomości, przemówienia itp. Przykładowy test znajdziesz tutaj*. 

5. Speaking (Egzamin ustny)

Ta część egzaminu trwa 15 minut i sprawdza, czy potrafisz swobodnie prowadzić rozmowę po angielsku. Egzamin ustny zdaje się w parach w obecności dwóch egzaminatorów, z
których jeden prowadzi egzamin, a drugi tylko się przysłuchuje. Przykładowy egzamin ustny obejrzysz tutaj*. 

Zmiany w egzaminie CAE

Od stycznia 2015 roku egzamin CAE będzie się odbywał w uaktualnionej wersji. Części Reading i Use of English zostaną połączone, a cały egzamin będzie o ok. 45 minut krótszy niż obecnie. W częściach pisemnych (Writing, Reading and Use of English ) i ustnej (Speaking) pojawią się nowe typy zadań. Jeżeli planujesz zdawać CAE w przyszłym roku lub później, tutaj*  znajdziesz wszystkie informacje dotyczące uaktualnionego formatu egzaminu wraz z przykładowymi testami.

System oceniania

Z każdej części egzaminu możesz zdobyć maksymalnie 20% punktów. Nie otrzymujesz ocen za poszczególne części – punkty są sumowane i na ich podstawie wystawiana jest jedna ocena. Egzamin zaliczany jest na ocenę A, B lub C. Jeżeli zdasz na ocenę (powyżej 80% punktów), dostaniesz certyfikat CAE potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie C2 Jeżeli zdasz na ocenę B (ok. 75% punktów) lub C (powyżej 60% punktów), dostaniesz certyfikat CAE potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie C1. Jeżeli natomiast zabraknie Ci trochę punktów do oceny C, otrzymasz certyfikat poświadczający znajomość angielskiego na poziomie B2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *