Jak prowadzić small talk po angielsku

small talk po angielsku

Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest small talk? Przez small talk rozumiemy sprawne posługiwanie się językiem obcym w nieformalnych sytuacjach społecznych, pozwalające na inicjowanie, podtrzymanie lub rozwijanie dobrych stosunków międzyludzkich. Small talk to też tak zwane rozmowy kuluarowe, podczas których ważne sprawy omawiane są w nieformalnej i przyjaznej atmosferze. Szczególnie w biznesie i w polityce możemy docenić zalety small talk – pozwala on nie tylko na skruszenie lodów czy podtrzymanie dobrej atmosfery, lecz także na przymilenie się ważnej osobie z  zagranicy, którą odbieramy z lotniska i oprowadzamy po naszej firmie. W tym artykule wytłumaczymy, jak prowadzić dobry small talk po angielsku. Dobry, czyli taki, który umożliwi utrzymanie pozytywnej relacji z rozmówcą podczas konwersacji.

Small talk – faza początkowa

Zacznijmy od tego, że small talk to przede wszystkim tak zwane Conversation Starters, czyli pytania typu:

Nice weather?

So what do you do?

Where are you from?

 Come here much?

Takie pytania mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dobrego aktu konwersacyjnego (choć trzeba pamiętać, że nie zawsze sprawdzą się w tej funkcji). Szybkie dokonanie dygresji i przejście do bardziej konkretnego tematu rozmowy to kolejny krok na stworzenie sprzyjającej sytuacji konwersacyjnej, czyli takiej, w której rozmówcy są zaangażowani w akt konwersacyjny i naturalnie go podtrzymują. Innymi słowy, pytania typu ogólnego powinny w naturalny sposób przechodzić w pytania otwarte, dające możliwość nieskrępowanej wypowiedzi. Spójrzmy na poniższe przykłady pytań ogólnych i otwartych:

Where do you come from? przechodzi płynnie w pytanie otwarte, np.: What’s your hometown like? , What do you like most about it?.   

Pytanie ogólne What do you do? zadawane na początku aktu konwersacyjnego zwykle przechodzi w bardziej szczegółowe Why did you choose this type of profession? czy How did you enter this particular buisess sector?.

Faza początkowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala przejść z etapu zachęcenia do rozmowy do etapu płynnej konwersacji na różne tematy.

Small talk – tematy do rozmowy po angielsku

Pamiętajmy o ważnej zasadzie: koncepcja small talk dotyczy rozmów z ludźmi, których mało znamy, z którymi relację dopiero zaczynamy budować, zaś celem small talk jest podtrzymanie rozmowy. Należy więc stosować zasady pozwalające na efektywne budowanie zainteresowania rozmową. Z tego powodu na początku znajomości unikamy tematów takich jak: polityka, religia czy zdrowie osobiste. Gdy prowadzimy small talk, stawiamy na tematy takie jak: pogoda, sport, filmy i seriale, sztuka, nasza lokalizacja i dane wydarzenie, jedzenie i gotowanie, zainteresowania, obowiązki zawodowe. Nie są to oczywiście tematy obowiązkowe, a jedynie sugestie.

Jakich pytań unikać

Ponieważ trudno przewidzieć, jakie pytania będziemy zadawać – wszystko zależy od sytuacji i od osoby, która będzie naszym rozmówcą – ustalmy, jakich pytań lepiej unikać. Przede wszystkim zadbajmy o to, aby nie zadawać pytań, które są banalne, zaściankowe i nienaturalne, typu: What is the weather like where you live? albo Do like visiting museums? czy Have you ever tried eating oysters?. I jeszcze lepiej: I have heard you have been to Japan? Do you like it?. Wyobraźmy sobie, że jedziemy do jakiegoś kraju w interesach i jakaś obca osoba, która odbiera nas na lotnisku i którą widzimy po raz pierwszy w życiu, zadaje nam takie pytania. Z pewnością czulibyśmy się mało komfortowo. Naturalną odpowiedzią byłoby Ale o co chodzi?.

Small talk – jakie pytania zadawać

W przypadku klasycznie zalecanych pytań o pogodę pozostańmy przy skomentowaniu aktualnej pogody, np. Very cold for this time of the year. Jeżeli rozmówca podchwyci temat, to oczywiście kontynuujmy go. Jeżeli nie, nie drążmy. W przypadku obszaru pracy dopuszczalne są pytania typu: Did you habve a good week at work?, What exactly do you do in your job?, How long have you been working in this sector?. W przypadku jedzenia jedynym pytaniem, które możemy sobie założyć, że je zadamy, jest Any particular preferences regarding food?.

Wszystkie inne pytania są nieprzewidywalne – nie wiemy, jak potoczy się nasza rozmowa. Może będziemy rozmawiać o gotowaniu, a może jednak o polityce i religii? Może pytania dotyczące rozrywki, filmu czy książki okażą się w ogóle niepotrzebne? Kto wie? Wszystko zależy przede wszystkim od chemii, jaka zaistnieje między rozmówcami. Tematyka rozmowy kwalifikowanej jako small talk zależy właśnie od stopnia zażyłości i jakości relacji, jaką zbudujemy z naszym rozmówcą.    

Zwroty konwersacyjne podtrzymujące rozmowę

Gdy prowadzimy small talk, pamiętajmy o funkcjach językowych typowych dla aktów konwersacyjnych, takich jak: wyrażanie opinii, zgadzanie się i nie zgadzanie się z rozmówcą, kulturalne wtrącanie się czy też wyrażanie chęci zmiany tematu. Każda z nich obejmuję bogactwo wyrażeń funkcyjnych, pozwalających na naturalną i swobodną wypowiedź (niezależnie od tematu, jaki poruszamy).

Spójrzmy na poniższe przykładowe funkcje językowe typowe dla aktów konwersacyjnych i praktyczny język funkcyjny. Jego zastosowanie z pewnością podniesie nasze umiejętności konwersacyjne na poziom bardziej zaawansowany. Pozwoli nam to również na zrobienie lepszego wrażenia na naszym rozmówcy.

Small talk – wyrażanie opinii

Naturalna sytuacja konwersacyjna wymaga od rozmówców wyrażania opinii poprzez różnorakie formy językowe. Zróżnicowanie języka wprowadzającego przedstawianie naszego stanowiska świadczy dodatkowo o naszym oczytaniu i obyciu językowym.

I honestly feel that…                                       

I strongly believe that…

I’m convinced that…

To my way of thinking,…

If you ask me…

I’d say…

From my point of view…

Personally I think\feel\believe that…

As far as I’m concerned…

It seems to me that…

The way I see it…

In my view…

Wyrażanie zgody

Akt konwersacyjny jest bez wątpienia wydarzeniem społecznym. W sytuacjach codziennych często chcemy, a nawet musimy, zgodzić się z poglądami czy z opiniami naszych rozmówców. Poniższe wyrażenia z pewnością nam to ułatwią.

That’s (so) true.

I (completely) agree with you.

I know what you mean.

That makes sense.

I think so, too.

I couldn’t agree more.

That’s a good point.

I hadn’t thought about that.

That’s for sure.

Tell me about it! (slang)

You’re absolutely right.

Absolutely.

That’s exactly how I feel.

Exactly!

I was just going to say that.

Small talk – wyrażanie braku zgody

Wyrażanie braku zgody jest ważną funkcją społeczną i konwersacyjną. Brak zgody musi być jednak wyrażony w sposób taktowny i dyplomatyczny, tak aby nie urazić naszego rozmówcy.

Zwróćmy szczególną uwagę, aby wyrazić naszą negację bez użycia słowa no. W języku angielskim ma ono negatywny ładunek aksjologiczny (negatywne zabarwienie) i jego użycie nie jest w dobrym tonie w żadnej sytuacji. Nawet jeśli się z kimś nie zgadzamy, nie mówmy No, I don’t agree with you… Nawet wtedy, gdy zdecydowanie nie zgadzamy się z naszym rozmówcą, bądźmy dyplomatyczni i ugodowi – użyjmy słowa yes, które ma zabarwienie pozytywne i powiedzmy I agree with you, but… Tak na marginesie: ta różnica kulturowa ujawniła się na przykład w czasie amerykańsko-rosyjskich rozmów rozbrojeniowych. Delegacja amerykańska była tak zaskoczona swobodą, z jaką Rosjanie używają słowa niet, (”nie” po rosyjsku”), że z tego powodu radziecki minister spraw zagranicznych zyskał przydomek Mr. Niet.     

I agree with you but…

Yes, but on the other hand…

I don’t think so.

I doubt it.

That’s a good point, but…

I see what you’re saying, but…

I don’t see it quite like that.

That’s not how I see it.

I’m afraid I can’t agree with you.

That’s not logical.

Yes, that may be true, but…

Well, you have a point, but…

I find that hard to believe.

I see what you mean, but…

Do you see it that way? I think…

Yes, but don’t forget…

Yes, but keep in mind…

Possibly, but…

Yes, but consider…

Wyrażanie sugestii

Sugestie (podobnie jak opinie) mogą być przedstawiane na różne sposoby. Umiejętność używania różnorodnych zwrotów konwersacyjnych sygnalizujących sugestie świadczy bez wątpienia o naszej biegłości językowej. Oto kilka przykładów:

Why don’t you…?

How about…?

Have you thought about…?

Have you considered…?

Maybe you should…

You could…

Small talk – stwierdzenia ogólne

Podczas small talk stosujmy też jak najczęściej wyrażenie językowe sygnalizujące stwierdzenia ogólne lub odnoszące się do naszego doświadczenia życiowego.

In general,

Generally speaking,

In my experience,

As a rule,

By and large

Zachęcanie rozmówcy do wyrażania opinii

Pamiętajmy, że small talk jest aktem interaktywnym i z tego powodu starajmy się zachęcić drugą osobę, czyli naszego rozmówcę, do wyrażania swojego punktu widzenia. Poniższe zwroty językowe nam to ułatwią.

What’s your idea?

What are your thoughts on all of this?

How do you feel about that?

Do you have anything to say about this?

What do you think?

Do you agree?

Don’t you agree?

Wouldn’t you agree?

Efektywny small talk

Powyższe funkcje językowe są też integralną częścią przygotowania do praktycznych egzaminów językowych, takich jak: Cambridge First, Advanced czy też Proficiency. W czasie egzaminów ustnych musimy wykazać się właśnie umiejętnością podjęcia small talk. Osobom zainteresowanym rozbudowaniem swojego repertuaru wyrażeń konwersacyjnych polecamy FISZKI – Konwersacje angielskie. Otwartość na drugą osobę i prawdziwa chęć rozmowy w połączeniu z użyciem wyrażeń zawartych w tym tytule to recepta na prawdziwie efektywny small talk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *