Idiomy angielskie o życiu i śmierci

angielskie idiomy_life and death

Stwierdzenie, że znajomość angielskich idiomów to sprawa życia i śmierci (a matter of life and death) z pewnością nie byłoby wielką przesadą…  Przynajmniej nie w odniesieniu do wszystkich tych, którym bardzo zależy na opanowaniu języka angielskiego na zaawansowanym poziomie 🙂 Znajomość idiomów angielskich jest bardzo ważna – te charakterystyczne dla danego języka frazeologizmy bardzo często występują w języku używanym na co dzień, w rozmowach towarzyskich, w prasie czy w telewizji. Jeśli więc chcesz rozumieć „żywy język” – systematycznie poznawaj i zapamiętuj nowe idiomy angielskie.

Jak się uczyć idiomów po angielsku?

Angielskie idiomy mogą przysparzać sporo kłopotów uczącym się tego języka, ponieważ najczęściej nie można ich dosłownie przetłumaczyć na polski, a czasem nawet nie da się znaleźć odpowiednika w języku ojczystym, co może znacznie utrudniać ich zapamiętywanie. Dobrym sposobem na naukę idiomów jest uporządkowanie ich w grupy tematyczne, na przykład poprzez tworzenie oddzielnych zestawów fiszek dla każdej kategorii. Zacznijmy więc od tematu, który dotyczy każdego z nas – życia i śmierci (słowa kluczowe to: LIFE, LIVE, DEAD, DEATH).

Poniżej znajdziesz 11 idiomów angielskich, które bez wątpienia zasługują na to, by trafić na Twoje fiszki!

FISZKI in blanco do druku – wersja z marginesami (klik!)

FISZKI in blanco – wersja bez marginesów (klik!)

Idiomy angielskie o życiu i śmierci

 • to risk life and limb – to do sth physically dangerous
  robić coś fizycznie niebezpiecznego
 • to scare the life out of sb – to frighten sb very much
  przerazić kogoś
 • to get a new lease of life – to become more energetic and active; can also be used to describe objects or places as seeming like new again
  stać się bardziej energetycznym i aktywnym; można również użyć do opisu obiektu lub miejsca, które wygląda jak nowe
 • to live out of a suitcase – not having a permanent place to live
  nie mieć stałego miejsca zamieszkania
 • to live on borrowed time – existing longer than expected
  wciąż utrzymywać się przy życiu, cudem pozostać przy życiu
 • to be the kiss of death to sth – informal; event that caused our plan to fail
  nieoficjalnie; zdarzenie, które spowodowało, że plan nie doszedł do skutku
 • dead in the water – failed and will never succeed
  coś nie powiodło się i nigdy się nie powiedzie
 • dead wood – members of a group who are not useful anymore and should be removed
  członkowie grupy, którzy nie są już użyteczni i powinni zostać z niej usunięci
 • a dead duck – informal; not successful or useful
  nieoficjalnie; nieudany lub bezużyteczny
 • in the dead of night – in the middle of the night
  w środku nocy
 • to be at death’s door – to be nearly dead
  być bliskim śmierci

Na koniec zapraszam Cię do innych artykułów z tematycznymi idiomami, których nie brakuje na naszym blogu 🙂

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *