Going to: jak mówić o przyszłości po angielsku. Szybka powtórka

going to

Pora na kolejną szybką powtórkę z angielskiej gramatyki. Dziś konstrukcja going to – przypominamy, jak wyrażać przyszłość za jej pomocą. Wpis powstał na podstawie lekcji nr 15 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Konstrukcja going to – podstawowe zasady

Wyrażanie przyszłości – angielski

W języku angielskim przyszłość można wyrazić nie tylko za pomocą czasów przyszłych, ale też za pomocą zwrotu „going to”. Tworzy się go z wykorzystaniem czasownika „to be” (który należy odmienić w czasie Present Continuous) oraz z formy gerund czasownika „to go” („going”). Po zwrocie „going to” umieszcza się formę podstawową czasownika głównego, np.:

I am going to fall.

Mają tu zastosowanie wszystkie reguły dotyczące tworzenia pytań i odpowiedzi w czasie Present Continuous:

Are you going to visit your poor aunt? ( Odwiedzisz swoją biedną ciocię?)

To samo dotyczy przeczenia oraz tzw. pytań zaprzeczonych:

Isn’t he going to wash his hands?! ( Czy on nie ma zamiaru umyć rąk?!)

Be going to – zastosowanie

Do zapowiadania czynności, które mają zostać wykonane w przyszłości zgodnie z planem osoby je wykonującej, np.:

I’m going to take some swimming lessons next year. ( Wezmę w przyszłym roku parę lekcji pływania. )

W tym znaczeniu można przetłumaczyć to wyrażenie pomocniczo jako „mam zamiar”. Różnica między „going to” a czasem Present Continuous polega w tym przypadku na podjęciu lub niepodjęciu przygotowań:

I’m going to play football on Friday. (Mam zamiar grać w piątek w piłkę.)

Ale:

I’m playing football on Friday. (W piątek gram w piłkę. = już się umówiłem)

Wyrażenia „going to” używa się też do przepowiadania wydarzeń, które wskutek obserwowanych okoliczności najprawdopodobniej nastąpią w najbliższej przyszłości (prawie natychmiast), np.:

Look out! You’re going to fall! ( Uważaj! Zaraz upadniesz!)

Konstrukcja going to – kiedy NIE używać?

W połączeniu z czasownikami „to go” („iść”) i „to come” („przychodzić”) oraz zbliżonymi do nich znaczeniowo, np.: „to arrive” („przybywać”). Najbliższą przyszłość oraz zamiary (niezależnie od podjętych przygotowań) wyraża się w ich przypadku za pomocą czasu Present Continuous, np.:

I’m going to China next month. (W przyszłym miesiącu jadę do Chin.)

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *