Czasowniki nieregularne – jak się ich nauczyć

czasowniki nieregularne angielski

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) – podobnie jak rozbieżność między ortografią a wymową czy też istnienie kilku aspektów teraźniejszości (Present Simple i Present Continuous) – są jednym z pierwszych aspektów odróżniających język polski od angielskiego. Każdy, kto miał styczność z językiem angielskim pod koniec nauki na poziomie A1 lub też na początkowym etapie poziomu A2, z pewnością pamięta trójkolumnową tabelę czasowników nieregularnych, która była idealnym materiałem na wszelkiego rodzaju sprawdziany i testy.

Naszym zadaniem jest zatem uczenie się form czasowników nieregularnych na pamięć. Jest to słuszne i uzasadnione zadanie. Bez czasowników nieregularnych nie możemy wypowiadać się precyzyjnie na wszystkich poziomach zaawansowania – począwszy od poziomu A2 aż do poziomu C1. Oczywiście, na początku nauki lista czasowników jest ograniczona do tych podstawowych i najbardziej powszechnych. Lista ta powiększa się w miarę postępów w nauce i pokonywania kolejnych poziomów zaawansowania. Na poziomie początkującym wystarczy poznać około 20 czasowników nieregularnych. Na poziomie średnio zaawansowanym musimy znać ich już około 100, natomiast na poziomie biegłości językowej – 270!

Czasowniki nieregularne – sposoby na naukę

W trakcie nauki języka angielskiego prędzej czy później trafiamy na wspomnianą już powyżej trójkolumnową tabelę. Dla przypomnienia:

  • pierwsza kolumna tabeli to czasownik w formie bezokolicznikowej, czyli Infinitiv, potrzebny do tworzenia czasu teraźniejszego i przyszłego,
  • druga kolumna to forma przeszła czasownika (Past Simple),
  • trzecia kolumna to Past Participle, czyli imiesłów czasownikowy bierny, potrzebny do formułowania czasu Present Perfect czy też strony biernej.

Już na pierwszy rzut oka widać, że tabela ani nie zachęca do nauki, ani i jej nie ułatwia. Na szczęście są sposoby, które sprawiają, że zapamiętywanie przyjdzie nam szybciej. Po pierwsze – w tym na pozór chaotycznym zbiorze można wyodrębnić pewne modele odmiany. Po drugie – warto skorzystać z innych, dużo bardziej skutecznych, metod zapamiętywania niż nauka z tabeli czy z listy.

Czasowniki nieregularne – znajdź regularności w nieregularności

Każdy, kto choćby przez chwilę przyglądał się tabeli czasowników nieregularnych, wychwycił z pewnością pewne schematy – regularności w nieregularności tych czasowników.

INFINITIVE = PAST SIMPLE = PAST PARTICIPLE

W przypadku tych czasowników formy bezokolicznikowa, przeszła i imiesłowowa bierna są takie same.

bet bet bet (zakładać się)

bust burst burst (wybuchać)  

cost cost cost (kosztować)                 

cut cut cut (ciąć)

fit fit fit (pasować)

hit hit hit (uderzać)

let let let (pozwalać)

put put put (kłaść)

read read read (czytać)💡mimo identycznej pisowni wymowa jest różna: [ri:d] [red] [red]

split split split (przecinać na pół)                       

spread spread spread (rozprzestrzeniać)        

PAST SIMPLE = PAST PARTICIPLE

Te czasowniki nieregularne mają formę podstawową (bezokolicznik) inną niż formy przeszła i imiesłowowa bierna, które są takie same.

bend bent bent (wyginać)                       

bind bound bound (związać)                 

breed bred bred (hodować)               

bring brought brought (przynosić)

find found found (znajdować)                   

grind ground ground (mielić)                  

flee fled fled (zbiec)                             

fling flung flung (rzucać)

lay laid laid (kłaść)

lead led led (przewodzić)                  

seek sought sought (poszukiwać)

slide slid slid (poślizgnąć się)

stick stuck stuck (przyklejać)

sting stung stung (nawlekać)                   

strike stuck struck (uderzać)

think thought thought (myśleć)

INFINITIVE = PAST PARTICIPLE

Są też dwa czasowniki, których forma bezokolicznikowa i imiesłowowa są takie same. Forma przeszła zaś jest inna:

come came come (przychodzić)

run ran run (biec)

WSPÓŁNY WZÓR WYMOWY

W przypadku tych czasowników wprawdzie wszystkie trzy formy są inne, ale możemy zauważyć powtarzający się wzór wymowy, czy też rym. Oto pierwszy wzorzec:

spring sprang sprung (skoczyć)

stink stank stunk (śmierdzieć)

drink drank drunk (pić)

sink sank sunk (tonąć)

sing sang sung (śpiewać)

swim swam swum (pływać)

A to kolejny:

break broke broken (połamać)

eat ate eaten (jeść)

smite smote smitten (porazić)

ride rode ridden (jechać)

speak spoke spoken (mówić)

bite bit bitten (ugryźć)

Skorzystaj z metody fiszek

Zamiast uczyć się czasowników nieregularnych z tabeli uczmy się ich metodą fiszek. To najbardziej efektywna metoda nauki – w każdej chwili można się przetestować i oddzielić czasowniki, które sprawiają nam trudności od tych, które już znamy. Fiszki pozwalają też wyselekcjonować czasowniki według wzorców, o których piszemy powyżej, i uczyć się ich w grupach. Takich możliwości nie daje nam tabela czy lista. Dlatego nauka metodą fiszek jest szybsza i skuteczniejsza. I oczywiście przyjemniejsza. Więcej o metodzie piszemy w tym artykule.

Najlepiej tworzyć własne fiszki (np. przy wykorzystaniu tego zestawu), ale można też sięgnąć po gotowe zestawy, np. FISZKI – Czasowniki nieregularne. Jest to zbiór 100 najważniejszych czasowników nieregularnych. Integralną częścią tego tytułu są nagrania wszystkich form, więc jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do wymowy, to jest to świetne rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *