Czasowniki nieregularne dla zaawansowanych

czasowniki nieregularne dla zaawansowanych angielski

Czasowniki nieregularne to temat, który niedawno omawialiśmy na naszym blogu. W ostatnim wpisie prezentowaliśmy Wam skuteczne metody na ich naukę. Dziś chcielibyśmy przedstawić zagadnienie, które jest zdecydowanie rzadziej poruszane, a mianowicie: czasowniki nieregularne dla zaawansowanych.

Czy zadajecie sobie czasem pytanie, jak powinna wyglądać wypowiedź ustna lub pisemna osoby, która operuje językiem angielskim na poziomie zaawansowanym? Jeśli tak, to na pewno słusznie przeczuwacie, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na precyzję i płynność wypowiedzi. Precyzję osiągniemy poprzez dobór słownictwa z „górnej półki”, co w praktyce oznacza między innymi unikanie słów takich jak good, nice czy interesting. O płynności będzie natomiast świadczyć właściwy dobór języka funkcyjnego pozwalającego na wartką i unormowaną interakcję z rozmówcą. Przykładami niech będą: uprzejme odmawianie, wyrażanie odmiennego zdania lub opinii, czy też częste użycie czasowników frazowych w mowie potocznej.

Ważnym kryterium, które jest często pomijane przy ocenie jakości wypowiedzi na poziomie zaawansowanym, jest używanie mniej popularnych nieregularnych form czasownikowych. Z pewnością można doszukać się tu pewnego podłoża psychologicznego. W języku polskim nie mamy podziału na czasowniki regularne i nieregularne, więc istnieje naturalna tendencja, aby unikać ich w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Także bardzo zaawansowani użytkownicy języka angielskiego, niebędący rodowitymi użytkownikami języka, często od nich stronią i zastępują je regularnymi formami bliskoznacznymi.

Wybrane czasowniki na poziomie zaawansowanym

Zaznajomienie się z czasownikami nieregularnymi dla zaawansowanych z pewnością wzbogaci Wasz zasób słownictwa i pozwoli na formułowanie bardziej precyzyjnych wypowiedzi ustnych i pisemnych. Jest to jeden ze sposobów na sprawienie, aby Wasza wypowiedź w języku angielskim brzmiała bardziej autentycznie i naturalnie. W ten sposób z pewnością podniesie się też Wasz ogólny poziom językowy.

Poniżej podajemy wybrane czasowniki nieregularne dla zaawansowanych wraz ze zdaniami ilustrującymi ich użycie. Polskie znaczenia podane w nawiasach to znaczenia podstawowe lub wybrane.

abide abode abode (przestrzegać)
Competitors must abide by the judge’s decision.

behold beheld beheld (ujrzeć, spotrzec)
We behold his impact in all phenomena without any exception.

broadcast broadcast broadcast (transmitować)
The tennis championship is broadcast live to several different countries.

bear bore borne (znosić)
The strain must have been enormous but she bore it well.

beseach besought/beseached besought/beseached (błagać, zaklinać)
I have come to beseech you one last time.

cleave clove/cleaved cleft/cleaved (rozpoławiać)
The volcano clove/cleaved nearly in half after its last eruption.

cling clung clung (tulić się)
One little girl was clinging onto a cuddly toy.

creep crept crept (skradać się)
She turned off the light and crept through the door.

forbear forbore forborne (powstrzymywać się)
His plan was such a success that even his original critics could scarcely forbear from congratulating him.

saw sawed sawed/sawn (piłować)
They sawed the door in half.

sow sowed sowed/sown (siać)
Settlers sowed the seeds they had brought with them.

sew sewed sewed/sewn (szyć)
My grandmother taught me to sew.

strike struck struck (uderzać)
I have a life insurance policy that will take care of my family if disaster strikes.

string strung strung (nawlekać)
I will string this needle for you. I have a better eyesight.

shear sheared sheared/shorn (strzyc)
The farmer her how to shear sheep.

sling slung slung (rzucać, ciskać)
Sling me a pen, will you? – I’ve just slung it for you.

stride strode stridden (kroczyć, iść do przodu)
She strode purposefully up to the desk and demanded to speak to the manager.

thrive thrived thriven/thrived (dobrze się rozwijać, prosperować)
His business thrived in the years before the war.

tread trod trodden/trod (stąpać, kroczyć)
I hear someone’s treading on the stairs.

wring wrung wrung (wykręcać, wyżymać)
She wrung out the shirt and hung it out to dry.

weave wove woven (tkać)
This type of wool is woven into fabric which will make jackets.

wind wound wound (wić się)
The river winds across the state.

FISZKI – Czasowniki dla zaawansowanych

To oczywiście tylko wybrane czasowniki nieregularne dla zaawansowanych. Aby je opanować, sięgnijcie po metodę fiszek. Możecie tworzyć własne fiszki, ale możecie też skorzystać z gotowych zestawów. Jeśli szukacie “gotowca”, to polecamy Wam tytuł FISZKI – Czasowniki dla zaawansowanych. Znajdziecie tam nie tylko 55 czasowników nieregularnych , które uznaje się za mniej typowe bądź podstawowe, lecz także inne zagadnienia, które wyniosą Wasz angielski na poziom C (czasowniki frazowe, kolokacje, idiomy i przysłowia).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *