Konstrukcja zdania z wish

Czasownik wish okazuje się niezwykle interesujący, gdy przyjrzymy mu się nieco bliżej. Odkryjemy wówczas, jak zdania z wish mogą wpłynąć na precyzję naszej wypowiedzi w języku angielskim oraz jakie znaczenia niosą zdania zaczynające się od I wish. W tym artykule przyjrzymy się wielorakim znaczeniom słowa wish i możliwościom jego zastosowania w codziennych sytuacjach. Zdania z wish przydadzą się nam wtedy, gdy wyrażamy pragnienie, aby otaczająca rzeczywistość była inna niż jest. Albo wtedy, gdy wyobrażamy sobie alternatywną przeszłość i mówimy, że byłaby ona lepsza niż ta, która rzeczywiście miała miejsce. Zatem wish to czasownik wielozadaniowy – służy nie tylko do wyrażania pragnień i żądań, lecz także pozwala na odniesienia do sytuacji i idei, które nie są rzeczywistością, lecz pozostają w sferze imaginacji. Tak jak w refrenie słynnej piosenki Pink Floyd Wish you were here.

Zdania z wish – I wish for…

W swoim pierwotnym znaczeniu gramatyka słowa wish wiąże go z przyimkiem for, jak w zdaniu:

I wish for intelligence, logic and driving skills.
Możemy to tłumaczyć na: Boże, daj mi inteligencję, logikę i umiejętności za kierownicą.

Zdania tego typy często wypowiadamy w okresie bożonarodzeniowym, kiedy – jak wierzymy – spełniają się życzenia.

Konstrukcje z wish – I wish zamiast I want

Drugie prototypowe znaczenie stosujemy do wyrażenia naszego obecnego pragnienia lub życzenia. Ma ona w tym wypadku takie samo znaczenie jak konstrukcja I want. Gramatyka słowa wish w tym przypadku wymaga użycia bezokolicznika.

I wish to go home. = I want to go home.

I wish to travel the world. = I want to travel the world.

I wish to speak to the manger. = I want to speak to the manager.

Znaczeniowo czasowniki wish i want są ekwiwalentne, jednak wyczuwalna jest pewna różnica stylistyczna. Gdy używamy słowa wish, brzmimy bardziej formalnie.

Zdania z wish – myślenie życzeniowe

Struktury gramatyczne ze słowem wish mogą mieć jeszcze głębsze znaczenie. Podobnie jak zdanie warunkowe typu 2, zdania z użyciem wish przedstawiają sytuacje i idee, które nie są rzeczywistością, lecz stanowią myślenie życzeniowe. Innymi słowy, za pomocą tej konstrukcji opisujemy zjawiska nieistniejące, które chcemy, by zaistniały w rzeczywistości. Zdania z I wish są zdaniami złożonymi i stanowią część większej rodziny konstrukcji gramatyczno-leksykalnych. W polskiej gramatyce określane są jako tryb łączny. W terminologii angielskiej konstrukcje z I wish są częścią składową Subjunctive Mood, czyli trybu pozwalającego na opisywanie zjawisk i idei nie będących rzeczywistością. 

I WISH + PAST SIMPLE

Czasownik wish w połączeniu z czasem Past Simple opisuje teraźniejszą nierzeczywistość. Zastosowanie czasu przeszłego w odniesieniu do teraźniejszości podkreśla tę nierzeczywistość, czy też myślenie życzeniowe. Takie zdania najczęściej tłumaczymy za pomocą konstrukcji Szkoda, że… lub też Chciałbym/Chciałabym… Poniższe przykłady ilustrują tę strukturę gramatyczną:

I wish I were rich.
Szkoda, że nie jestem bogaty. / Chciałbym być bogaty.

I wish I had a car.
Szkoda, że nie mam samochodu. / Chciałbym mieć samochód.

I wish you liked pop music.
Szkoda, że nie lubisz muzyki pop. / Chciałbym, żebyś lubił muzykę pop.

I wish I were younger.
Szkoda, że nie jestem młodszy. / Chciałbym być młodszy.

I wish I could speak French.
Szkoda, że nie umiem mówić po francusku. / Chciałbym umieć mówić po francusku.

Zauważmy, że czasownik to be w formie przeszłej were może w tej konstrukcji gramatycznej być używany ze wszystkimi osobami. Możliwe jest również zastosowanie casu przeszłego ciągłego Past Continuous (were + ing).

I wish you were not going.
Szkoda, że wyjeżdżasz. / Chciałbym, żebyś nie wyjeżdżał.

💡Konstrukcja I wish opisująca życzenia odnoszące się do sytuacji nierzeczywistej w teraźniejszości może być zastąpiona przez inne struktury gramatyczne. Przykładowo:

If only I were rich.
Gdybym tylko był bogaty.

It is time we went.
Czas, żebyśmy sobie poszli.

It is high time we left.
Najwyższy czas, żebyśmy opuścili to miejsce.

I would rather you told me frankly what you think.
Wolałbym raczej, żebyś mi powiedział szczerze.

I WISH + PAST PERFECT

I wish w połączeniu z czasem Past Perfect odnosi się do nierealnej sytuacji z przeszłości, która nie ma szans na materializację i zaistnienie z tego prostego powodu, że nie możemy cofnąć czasu. W tym przypadku opisujemy przeszłą nierzeczywistości lub myślenie życzeniowe dotyczące przeszłości. Taką konstrukcję oddajemy w tłumaczeniu na język polski poprzez sformułowania: Szkoda, że… czy Żałuję, że…

I wish I had studied medicine.
Szkoda, że nie studiowałem medycyny. / Żałuję, że nie studiowałem medycyny.

I wish I hadn’t married Sophie 30 years ago.
Szkoda, że ożeniłem się z Zosią 30 lat temu. / Żałuję, że nie ożeniłem się z Zosią 30 lat temu.

I wish I had been more open to new ideas when I was s student.
Szkoda, że nie byłem bardziej otwarty na nowe pomysły kiedy byłem studentem. / Żałuję, że nie byłem bardziej otwarty na nowe pomysły kiedy byłem studentem.

I WISH + WOULD

Trzecią możliwością jest użycie czasownika wish w połączeniu z czasownikiem modalnym would. Jest to recepta na nadanie strukturze gramatycznej z I wish innego znaczenia. Gdy używamy I wish w połączeniu z would i bezokolicznikiem, wyrażamy irytację lub zniechęcenie związane z istniejącym stanem rzeczy. Sugerujemy, że chcemy, aby ktoś zmienił swoje zachowanie, albo żeby zaistniała zgoła odmienna sytuacja niż ta istniejąca.

I wish you would drive more carefully. 
Mógłbyś prowadzić bardziej ostrożnie.

I wish you would not smoke at table. 
Mógłbyś nie palić przy stole.

I wish it would stop raining.
Mogłoby przestać padać.

Zdania z wish – dlaczego warto je znać

Zastosowanie konstrukcji z I wish pozwala wypowiadać się na tematy abstrakcyjne. Bardzo przydaje się w życiu codziennym, ponieważ myślnie życzeniowe i wizje alternatywnej przeszłości są częstymi tematami w codziennych aktach mowy. Warto też nadmienić, że zdania z wish są stałym elementem egzaminów Cambridge na poziomach B2 i wyższych (podobnie jak znajomość zdań warunkowych, o których piszemy tu). Znajomość tych konstrukcji jest niezbędna, aby zdać części Reading oraz Use of English. Użycie ich w części ustnej jest również bardzo wysoko punktowane i świadczy o zaawansowaniu językowym kandydata. Jest to niemal pewne, że jeśli popiszemy się użyciem konstrukcji I wish podczas ustnej części egzaminu Cambridge, mocno podniesiemy swoje szanse na zdobycie bardzo dobrej oceny.

Do nauki tego zagadnienia polecamy metodę fiszek. W naszym fiszkowym sklepie znajdziecie wszelkie niezbędne akcesoria – czyste fiszki oraz pudełka MEMOBOX.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *