Zaimki wskazujące angielski – szybka powtórka + test

ZAIMKI WSKAZUJACE ANGIELSKI

Pierwsza powtórka z zaimków już za nami. Po zaimkach osobowych przyszła pora na zaimki wskazujące – angielski. Sprawdź, co musisz o nich wiedzieć. I używaj ich poprawnie!

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 5 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Zaimki wskazujące angielski – liczba pojedyncza

W języku angielskim używa się dwóch typów zaimków wskazujących:

1. W odniesieniu do osób lub przedmiotów znajdujących się w zasięgu ręki mówiącego używa się w liczbie pojedynczej zaimka „this” („ten”, „ta”, „to”), np.:

This is my book. To jest moja książka. (o książce trzymanej w ręku)

2. W odniesieniu do osób lub przedmiotów oddalonych od mówiącego używa się w liczbie pojedynczej zaimka „that” („tamten”, „tamta”, „tamto”), np.:

Could you bring me that book? Czy mógłbyś mi przynieść tamtą książkę? (o książce oddalonej od proszącego)

Zaimki wskazujące – liczba mnoga

W liczbie mnogiej także używa się dwóch typów zaimków wskazujących:

1. W odniesieniu do osób lub przedmiotów znajdujących się w zasięgu ręki mówiącego używa się zaimka „these” („ci”, „te”), np.:

Who are these people? = Kim są ci ludzie? (o osobach wchodzących do domu pytającego)

These flowers are beautiful! = Te kwiaty są piękne! (o kwiatach właśnie otrzymanych)

2. W odniesieniu do osób lub przedmiotów oddalonych od mówiącego używa się zaimka „those” („tamci”, „tamte”), np.:

Who are all those people? = Kim są tamci wszyscy ludzie? (o osobach na ulicy widzianych z okna)

Uwaga! Zaimków wskazujących można używać przed rzeczownikiem lub bez rzeczownika (w znaczeniu „to”), np.:

I like this book. (Podoba mi się ta książka.)

This is a really good book! (To jest naprawdę dobra książka!)

Zaimki wskazujące angielski: sprawdź się!

1. Can you see __ women?
2. __ is Susan. May I speak to Will, please. (przez telefon)
3. Whose iPhone is __?
4. Can you remember __ party?
5. – Mr. Brown, __ are my children. – Hello, nice to meet you.
6. – Excuse me, is __ your umbrella? – No, it’s not mine.
7. Which glasses do you like most? __ ones or __ ones?
8. __ was a wonderful day.
9. Whose keys are __?
10. What happened to __ gold earrings that I gave you for your birthday?
Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.