Zaimki wskazujące angielski – szybka powtórka

ZAIMKI WSKAZUJACE ANGIELSKI

Pierwsza wakacyjna powtórka z angielskich zaimków już za nami. Po zaimkach osobowych przyszła pora na angielskie zaimki wskazujące. Sprawdź, co musisz o nich wiedzieć. I używaj ich poprawnie!

Wpis powstał na podstawie 5. lekcji z Angielskiej gramatyki dla początkujących na kartach

gramatyka-angielska dla początkujących na kartach

Angielska gramatyka – przejdź do sklepu!

Zaimki wskazujące angielski – liczba pojedyncza

W języku angielskim używa się dwóch typów zaimków wskazujących:

1. W odniesieniu do osób lub przedmiotów znajdujących się w zasięgu ręki mówiącego używa się w liczbie pojedynczej zaimka „this” („ten”, „ta”, „to”), np.:

This is my book. To jest moja książka. (o książce trzymanej w ręku)

2. W odniesieniu do osób lub przedmiotów oddalonych od mówiącego używa się w liczbie pojedynczej zaimka „that” („tamten”, „tamta”, „tamto”), np.:

Could you bring me that book? Czy mógłbyś mi przynieść tamtą książkę? (o książce oddalonej od proszącego)

Zaimki wskazujące angielski – liczba mnoga

W liczbie mnogiej także używa się dwóch typów zaimków wskazujących:

1. W odniesieniu do osób lub przedmiotów znajdujących się w zasięgu ręki mówiącego używa się zaimka „these” („ci”, „te”), np.:

Who are these people? = Kim są ci ludzie? (o osobach wchodzących do domu pytającego)

These flowers are beautiful! = Te kwiaty są piękne! (o kwiatach właśnie otrzymanych)

2. W odniesieniu do osób lub przedmiotów oddalonych od mówiącego używa się zaimka „those” („tamci”, „tamte”), np.:

Who are all those people? = Kim są tamci wszyscy ludzie? (o osobach na ulicy widzianych z okna)

Uwaga! Zaimków wskazujących można używać przed rzeczownikiem lub bez rzeczownika (w znaczeniu „to”), np.:

I like this book. (Podoba mi się ta książka.)

This is a really good book! (To jest naprawdę dobra książka!)

Zaimki wskazujące angielski
– sprawdź się!

Zaimki wskazujące – wpisz odpowiedni zaimek!

Who is neighbour talking to? (Z kim rozmawia nasza sąsiadka?)
What river runs through city? (Jaka rzeka przepływa przez twoje miasto?)
My sister is more intelligent than . (Moja siostra jest inteligentniejsza niż twoja)
It’s train. Get on! (To nasz pociąg. Wsiadaj!)
sons go to school. (Moi synowie chodzą do szkoły.)
Kate came with boyfriend. (Kasia przyszła ze swoim chłopakiem.)
Has Mike cleaned room? (Czy Michaś posprzątał swój pokój?)