Zaimki osobowe angielski – szybka powtórka

zaimki osobowe angielski

Serię powtórek z angielskiego rozpoczynamy od podstaw. Dziś zaimki osobowe – angielski. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 1 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Zaimki osobowe angielski – co musisz wiedzieć?

Zaimków osobowych (np. „ja”, „oni”) w języku angielskim nie wolno opuszczać. Po polsku można powiedzieć zarówno: Ja jestem duchem!, jak i: Jestem duchem!

ale w języku angielskim zawsze trzeba powiedzieć:

I am a ghost!

„I” („ja”) pisze się zawsze wielką literą:

I know I have to write it with a capital letter… (Wiem, że muszę napisać to wielką literą…)

„Ty”, „wy”: angielski zaimek „you”

1. Zaimek osobowy „you” („ty”, „wy”) w języku angielskim odnosi się do każdego rozmówcy, niezależnie od płci, liczby rozmówców czy stopnia poufałości. Dlatego zdanie: You are very clever! może oznaczać (w zależności od kontekstu):

Jesteś bardzo sprytny! / Jesteś bardzo sprytna! Jest pan bardzo sprytny! / Jest pani bardzo sprytna! Jesteście bardzo sprytni! / Jesteście bardzo sprytne! Są panowie bardzo sprytni! / Są panie bardzo sprytne! Są państwo bardzo sprytni!

2. Zaimek osobowy „you” występuje także w zdaniach bezosobowych, np.:

You need time to learn English. (Potrzeba czasu, aby nauczyć się angielskiego.)

„On”: angielski zaimek „he”

W języku angielskim zaimek „he” („on”) odnosi się przede wszystkim do:

1. ludzi – mężczyzn i chłopców:

He is a baker. (On jest piekarzem.)

2. zwierząt płci męskiej, o których rozmawiało się wcześniej:

This is my cat, Drake. He’s really crazy! (To mój kot – Drake. On jest naprawdę szalony!)

Zaimki osobowe w angielskim – „Ona”: zaimek „she”

W języku angielskim zaimek „she” („ona”) odnosi się przede wszystkim do:

1. ludzi – kobiet i dziewczynek:

She is a dentist. (Ona jest dentystką.)

2. zwierząt płci żeńskiej, o których rozmawiało się wcześniej:

This is my cat, Minnie. She’s so nice! (To moja kotka – Minnie. Ona jest taka miła!)

Angielskie zaimki osobowe: zaimek „it”

W języku angielskim zaimek „it” („ono”, „to”) odnosi się do:

1. niemowląt lub bardzo małych dzieci, których płeć nie jest znana:

Is it a boy or a girl? (Czy to jest chłopczyk, czy – dziewczynka?)

2. zwierząt, których płeć nie jest znana lub nie ma ona znaczenia:

Look at this snake. It’s so long! (Spójrz na tego węża. On jest taki długi!)

3. przedmiotów:

It’s my apple! (To moje jabłko!)

4. pojęć:

Love is wonderful! But it can be dangerous… (Miłość jest cudowna! Ale może być niebezpieczna…)

Zaimek „it” jest także często podmiotem w zdaniach bezosobowych:

It’s horrible! (To okropne!)

It’s four o’clock. (Jest godzina czwarta.)

It’s raining again. (Znowu pada.)

It’s good to see you again! (Dobrze znów cię zobaczyć!)

Zaimki osobowe język angielski -„My”: zaimek „we”

W języku angielskim zaimek „we” („my”) odnosi się do 1. osoby liczby mnogiej. Zdanie: We are teachers. może oznaczać (w zależności od kontekstu): Jesteśmy nauczycielami., lub też: Jesteśmy nauczycielkami.

„Oni”, „one”: zaimek „they”

1. W języku angielskim zaimek „they” („oni”, „one”) odnosi się do 3. osoby liczby mnogiej. Jego forma nie zmienia się przy tym w zależności od rodzaju. Zatem zdanie: They are shy. może oznaczać (w zależności od kontekstu): Oni są nieśmiali., lub też: One są nieśmiałe.

2. Zaimek ten (czasami tłumaczony też jako „to”) odnosi się także do zwierząt, przedmiotów i pojęć:

I like English and Biology. They are my favourite subjects. (Lubię angielski i biologię. To moje ulubione przedmioty.)

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *