Zaimki dzierżawcze angielski – szybka powtórka + test

Zaimki dzierżawcze angielski

W te wakacje udało nam się już powtórzyć zaimki osobowe i wskazujące. Dziś zachęcam do szybkiej powtórki z angielskich zaimków dzierżawczych.  Dowiedz się, co warto o nich wiedzieć, i sprawdź, czy dobrze ich używasz. Test online znajdziesz na końcu wpisu.

Wszystkie powtórki powstały na podstawie wyjątkowej Angielskiej gramatyki dla początkujących na kartach:

gramatyka-angielska dla początkujących na kartach

47 zagadnień gramatycznych niezbędnych na poziomie podstawowym w wyjątkowym formacie. 250 dwustronnych kart + skuteczny system nauki + książeczka z ćwiczeniami

Angielska gramatyka – przejdź do sklepu!

W języku angielskim wyróżniamy dwa typy zaimków dzierżawczych. Do pierwszego typu należą zaimki występujące w funkcji przymiotnika.

Zaimki dzierżawcze – w funkcji przymiotnika

 • my (mój, moja, moje moi, moje)
 • our (nasz, nasza, nasze nasi, nasze)
 • your (twój, twoja, twoje twoi, twoje)
 • your (wasz, wasza, wasze wasi, wasze)
 • his (jego)
 • her (jej)
 • its (jego, jej – np. zwierzęcia)
 • their (ich)

Oto, co warto o nich wiedzieć:

1. Zaimki dzierżawcze występujące w funkcji przymiotnika stoją zawsze przed określanym rzeczownikiem i nigdy nie zmieniają swojej formy:

This is my book. (To jest moja książka.)

Are these your favourite shoes? (Czy to są twoje ulubione buty?)

2. Zaimek „its” odnosi się zarówno do zwierząt, jak i do przedmiotów, zjawisk, pojęć, substancji, miast oraz krajów, np.:

Spain is a nice country. Its beaches are really beautiful. (Hiszpania jest ładnym krajem. Jej plaże są naprawdę piękne.)

Zaimka „its” („jego”) nie wolno mylić ze zwrotem „it is” („to jest”) występującym często w ściągniętej formie „it’s”:

It’s a dog. Its name is Max. (To jest pies. Jego imię to Maks.)

its ≠ it’s

Zaimki dzierżawcze – w funkcji zaimka przymiotnego

W języku angielskim istnieją również zaimki dzierżawcze w funkcji zaimka przymiotnego, zastępującego całe wyrażenie przymiotnikowe (przymiotnik + rzeczownik):

 • mine (mój, moja, moje moi, moje)
 • ours (nasz, nasza, nasze nasi, nasze)
 • yours (twój, twoja, twoje twoi, twoje)
 • yours (wasz, wasza, wasze wasi, wasze)
 • his (jego)
 • hers (jej)
 • theirs (ich)

Oto, co warto o nich wiedzieć

1. Zaimki dzierżawcze w funkcji zaimka przymiotnego występują bez rzeczownika i nigdy nie zmieniają swojej formy:

It’s your problem, not mine. (To twój problem, nie mój.)

– Whose are those trousers? – They are his. (– Czyje to są spodnie? – Jego.)

– Is it your pen or hers? – It’s hers. (– To pióro twoje czy – jej? – Jej.)

2. Zaimek „it” („ono, to”) nie ma swojego odpowiednika wśród zaimków dzierżawczych tego typu. W razie potrzeby używa się końcówki „’s”:

– Whose is this ball? – It’s the dog’s. (– Czyja to piłka? – Psa.)

Zaimki dzierżawcze angielski – test

Zaimki dzierżawcze – wpisz odpowiedni zaimek!

Who is neighbour talking to? (Z kim rozmawia nasza sąsiadka?)
What river runs through city? (Jaka rzeka przepływa przez twoje miasto?)
My sister is more intelligent than . (Moja siostra jest inteligentniejsza niż twoja)
Mike is doing homework. (Michaś odrabia pracę domową.)
It’s train. Get on! (To nasz pociąg. Wsiadaj!)
sons go to school. (Moi synowie chodzą do szkoły.)
Kate came with boyfriend. (Kasia przyszła ze swoim chłopakiem.)
Has Mike cleaned room? (Czy Michaś posprzątał swój pokój?)