Szyk zdania w angielskim – zasady, które warto znać! Szybka powtórka + test

szyk zdania angielski

Jeśli trafiłeś tu, przeszukując internet pod hasłem “szyk zdania w angielskim” – trafiłeś idealnie. To, co wydaje się oczywiste, często przysparza nam w nauce języka najwięcej problemów… Dlatego dziś zachęcam do szybkiej powtórki z tego, jak powinien wyglądać prawidłowy szyk zdania w języku angielskim!

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 38 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Zasady ogólne

1. Podstawowy szyk angielskiego zdania to:

Podmiot + Orzeczenie + Dopełnienie

Kate + is reading + a book.

2. Do zdania można dodać okolicznik czasu (np. „yesterday”, „every day”). Z reguły stoi on na końcu zdania, czasami – na początku, np.:

Podmiot + Orzeczenie z dopełnieniem + Okolicznik czasu

Kate + is reading a book + now.

Lub:

Okolicznik czasu + Podmiot + Orzeczenie z dopełnieniem

Yesterday + Kate + lost her book.

Orzeczenie z dopełnieniem tworzy całość, której nie rozbija się okolicznikiem.

3. Okolicznik miejsca („at home”, „to England”) z reguły stoi przed okolicznikiem czasu („yesterday”, „all the time”), np.:

Podmiot + Orzeczenie z dopełnieniem + Okolicznik miejsca + Okolicznik czasu

Kate + goes + to bed + late.

4. Tworzenie pytań nie ma wpływu na pozycję okoliczników miejsca i czasu. Jeśli pytanie tworzy się za pomocą inwersji, to miejscami zamienia się tylko podmiot z orzeczeniem

Is Kate reading a book now?

A jeżeli pytanie tworzy się za pomocą operatora („does”, „have”), to operator pojawia się przed podmiotem:

Does Kate go to bed late? When did Kate lose her book?

Szyk zdania – czasy proste

Przysłówki częstotliwości, np. „never” („nigdy”), „often” („często”), oraz określenia typu „also” („także”) czy „all” („wszyscy”) w czasach prostych (Present Simple, Past Simple) umieszcza się przed czasownikiem:

I always go to bed early. (Zawsze chodzę wcześnie spać.)

They all wanted to leave. (Oni wszyscy chcieli wyjść.)

Wyjątkiem jest czasownik „to be” – wymienione określenia stoją wtedy za czasownikiem:

I am always very busy… (Zawsze jestem bardzo zajęta…)

We are all students. (Wszyscy jesteśmy studentami.)

Szyk zdania – czasy złożone

Należy pamiętać, że w czasach złożonych (Present Perfect) przysłówki częstotliwości oraz określenia typu „also” czy „all” umieszcza się między słowem posiłkowym a czasownikiem głównym:

We have all been there. (Wszyscy tam byliśmy.)

Ta sama zasada dotyczy zdań z czasownikami modalnymi:

I can never find my keys. (Nigdy nie mogę znaleźć kluczy.)

Szyk zdania – pytania

W pytaniach przysłówki częstotliwości oraz określenia typu „also” czy „all” umieszcza się przed czasownikiem głównym:

Do you often go to the cinema? (Czy często chodzisz do kina?)

Should I always tell the truth? (Czy zawsze powinnam mówić prawdę?)

W pytaniach z czasownikiem „to be” w czasach prostych określenia te umieszcza się po podmiocie:

Are you never tired? (Czy nigdy nie jesteś zmęczona?)

Szyk zdania – przeczenia

W przeczeniach przysłówki częstotliwości oraz określenia typu „also” czy „all” umieszcza się przed czasownikiem głównym:

It doesn’t often rain here. (Nie pada tutaj często.)

Wyjątkiem jest czasownik „to be” – ponieważ wtedy wymienione określenia stoją za czasownikiem:

We are not all students. (Nie wszyscy jesteśmy studentami.)

Szyk zdania – wybierz poprawny!

1. 
Czy nigdy nie prosiłaś jej o pomoc?

2. 
Nie wszyscy wrócili.

3. 
Nie zawsze jestem zmęczona.

4. 
Nigdy go nie widziałam.

5. 
Wszyscy powinniśmy już iść.

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *