Stopniowanie przymiotników (angielski): szybka powtórka

stopniowanie przymiotników angielski

Pora na kolejny wpis z serii szybka powtórka z angielskiej gramatyki. Dzisiaj przyszła kolej na stopniowanie przymiotników w języku angielskim. Sprawdź, jak tworzyć stopień wyższy i najwyższy przymiotnika i utrwal zasady, rozwiązując test online.

Wpis i test powstały na podstawie lekcji nr 31 z Angielskiej gramatyki dla początkujących. To zestaw 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

gramatyka-angielska dla początkujących na kartach

ANGIELSKA GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – przejdź do sklepu

1. Stopniowanie przymiotników w języku angielskim – stopień wyższy

Regularny stopień wyższy przymiotnika można tworzyć na dwa sposoby:

1. Jeżeli przymiotnik jest jednosylabowy, to dodaje się do niego końcówkę „-er”, np.:

old (stary) + er = older (starszy)

cheap (tani) + er =  cheaper (tańszy)

2. Jeśli przymiotnik jest dłuższy (ma trzy sylaby lub więcej), to nie dodaje się końcówki, a zamiast niej przed przymiotnikiem wstawia się słowo „more” („bardziej”), np.:

fashionable (modny) + more = more fashionable (modniejszy)

expensive (drogi) + more =  more expensive (droższy)

3. Jeśli przymiotnik ma dwie sylaby, to zwyczaj językowy lub końcówka charakterystyczna dla przymiotnika (np. -ed, -ing, -ful, -less) decydują o tym, czy stopień wyższy tworzy się za pomocą końcówki „-er”, czy za pomocą słowa „more”, np.:

quiet (cichy) → quieter (cichszy)

clever (zdolny) → cleverer (zdolniejszy)

ale:

tired (zmęczony )→ more tired (bardziej zmęczony)

useful (użyteczny) → more useful (bardziej użyteczny)

Istnieją przymiotniki, np. „friendly” („przyjazny”), dla których obydwa sposoby tworzenia stopnia wyższego są możliwe. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dobrego słownika języka angielskiego.

Stopniowanie przymiotników – pisownia w stopniu wyższym

1. Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską „-e”, to w stopniu wyższym otrzymuje tylko końcówkę „-r”, np.:

nice + rnicer

2. Jeżeli dwusylabowy przymiotnik kończy się na „-y” (które w języku angielskim jest spółgłoską), to w stopniu wyższym „y” zamienia się w „i”, np.:

early + erearlier

3. Jeżeli jednosylabowy przymiotnik kończy się na „-y”, to w stopniu wyższym „y” może, ale nie musi, zamienić się w „i”, np.:

dry + erdrier ale: shy + er → shyer

4. Jeżeli jednosylabowy przymiotnik kończy się grupą samogłoska + spółgłoska, to w stopniu wyższym ostatnią spółgłoskę się podwaja, np.:

big + g + erbigger

Wyjątki:

grupa składająca się z samogłoski + spółgłoski „w”, np.:

new + er → newer

oraz grupa składająca się z dwóch samogłosek + spółgłoski, np.:

deep + er → deeper

Przymiotniki nieregularne – stopień wyższy

Istnieje grupa przymiotników nieregularnych, których stopień wyższy w ogóle nie przypomina przymiotnika podstawowego. Do takich przymiotników należą m.in.:

good (dobry) → better (lepszy)

bad (zły)→ worse (gorszy)

np.:

This film is good. That film was better. (Ten film jest dobry. Tamten film był lepszy.)

The weather is bad. Well, it was worse yesterday… (Pogoda jest brzydka. Cóż, wczoraj była brzydsza…)

Stopień wyższy przymiotnika – przykłady użycia

Stopień wyższy przymiotników najczęściej wykorzystuje się do porównania dwóch istot, grup lub obiektów. W takich porównaniach używa się słówka „than” („niż”, „od”), np.:

Kate is taller than Mike. (Kasia jest wyższa od Michasia.)

My sister is more intelligent than yours… (Moja siostra jest inteligentniejsza niż twoja…)

Gdy zaimek dzierżawczy występuje bez rzeczownika (jak w ostatnim zdaniu), to przybiera on formę zaimka przymiotnego (np. „mine”, „yours”).

Zaznacz prawidłową odpowiedź i sprawdź swój wynik!

Stopniowanie przymiotnika: stopień wyższy

expensive
nice
early
big
deep
bad
good
long
dry
fashionable

Gramatyka dla początkujących_stopniowanie przymiotników

2. Stopniowanie przymiotników w języku angielskim – stopień najwyższy

Regularny stopień najwyższy przymiotnika można tworzyć na dwa sposoby:

1. Jeżeli przymiotnik jest krótki, to dodaje się do niego końcówkę „-est”, a przed przymiotnikiem stawia się przedimek określony „the”, np.:

old (stary) + the …est = the oldest (najstarszy)

slow (wolny) → the slowest (najwolniejszy)

2. Jeżeli przymiotnik jest dłuższy (ma trzy sylaby lub więcej), to nie dodaje się końcówki. Zamiast niej przed przymiotnikiem wstawia się słowo „most”(„najbardziej”) wraz z przedimkiem określonym „the”, np.:

fashionable (modny) + the most = the most fashionable (najmodniejszy)

expensive (drogi) → the most expensive (najdroższy)

Stopniowanie przymiotników – pisownia w stopniu najwyższym

Należy zwracać uwagę także na pisownię przymiotników w stopniu najwyższym. Stosuje się tutaj te same zasady co w pisowni przymiotników w stopniu wyższym:

nicethe nicest

earlythe earliest

bigthe biggest

Przymiotniki nieregularne – stopień najwyższy

Przymiotniki nieregularne pozostają takimi także w stopniu najwyższym:

goodbetterthe best

badworsethe worst

Stopień najwyższy przymiotnika – przykłady użycia

Stopień najwyższy przymiotników wykorzystuje się do porównania więcej niż dwóch osób, grup lub obiektów. Często używa się przy tym przyimków „of” lub „in”, np.:

Kate is the tallest in the class. (Kasia jest najwyższa w klasie.)

This dress is the most expensive of all. (Ta sukienka jest najdroższa ze wszystkich.)

Zaznacz prawidłową odpowiedź i sprawdź swój wynik!

Stopniowanie przymiotnika: stopień najwyższy

expensive
nice
early
big
deep
bad
good
long
dry
fashionable

Promocyjne zestawy FISZEK do nauki angielskiego

Promocyjne zestawy fiszek do nauki angielskiego – przejdź do sklepu