Some i any – jak ich dobrze używać? (+ test online)

some any

Mamy dla Was kolejną szybką powtórkę z angielskiej gramatyki. Dziś rozprawimy się z SOME i ANY. Czym się różnią? Jak ich dobrze używać? Sprawdź i utrwal wiedzę, rozwiązując test online, który znajdziesz na końcu.

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 32 i 41 naszej wyjątkowej, kompaktowej Gramatyki dla początkujących na kartach.

Some, any – określanie ilości

Określanie ilości – zwrot „some”

Jeżeli trudno określić liczbę obiektów lub ilość np. substancji (bądź też nie jesteśmy tym bliżej zainteresowani), można użyć określenia „some”.

Z rzeczownikami policzalnymi używa się go w znaczeniu „parę, kilka”, np.:

 • There are some apples on the table. (Na stole leży kilka jabłek.)

natomiast z rzeczownikami niepoliczalnymi – w znaczeniu „trochę”, np.:

 • There is some cheese and butter in the fridge. (W lodówce jest trochę sera i masła.)

Pamiętaj, że w tłumaczeniu na język polski „some” nie zawsze jest uwzględniane – takie zdanie można też przetłumaczyć: „W lodówce jest ser i masło”.

Określenia „some” używa się też w propozycjach, np.:

 • Would you like some coffee? (Chciałabyś [trochę] kawy?)
 • Why don’t we have some tea? (Może napijemy się herbaty?)

oraz w prośbach i zamówieniach, np.:

 • Can I have some milk, please? (Czy mogę prosić o mleko?)

W tych zdaniach, choć w języku angielskim należy użyć określenia „some”, w języku polskim nie zawsze pojawi się wyraz „trochę” – będzie to zależało od kontekstu.

Zwrot: Could you pass me the salt? (Czy mógłbyś podać mi sól?) oznacza prośbę o sól już „ograniczoną” pojemnikiem, czyli po prostu – o solniczkę.

Określanie ilości – zwrot „any”

Określenie „any” jest odpowiednikiem zwrotu „some”, używanym w pytaniach i przeczeniach. Używa się go zarówno z rzeczownikami policzalnymi (w liczbie mnogiej), jak i niepoliczalnymi.

W pytaniach zwrotu „any” używa się w znaczeniu „jakiś, jakikolwiek, choć trochę”, np.:

 • Do you have any brothers or sisters? (Czy masz jakieś rodzeństwo?)
 • Is there any milk left? (Czy zostało choć trochę mleka?)

W tłumaczeniu na język polski „any” często się pomija („Czy na stole są talerze?”, „Czy masz rodzeństwo?”, „Czy zostało jeszcze mleko?”).

W przeczeniach zwrot „any” przybiera znaczenie „żaden, ani trochę”, np.:

 • I don’t have any pets. (Nie mam żadnych zwierząt domowych.)
 • I can’t see any chocolate… (Nie widzę żadnej czekolady… )

Tutaj – podobnie jak w pytaniach – można w tłumaczeniu na język polski pominąć angielskie „any” („Nie mam zwierząt domowych”, „Nie widzę czekolady”).

Zaimki „some” i „any”

Zaimki „some” i „any” służą do tworzenia innych zaimków nieokreślonych:

 • some (jakiś, któryś)
 • any (jakikolwiek, którykolwiek)
 • somebody, someone (ktoś )
 • anybody, anyone (ktokolwiek)
 • something (coś)
 • anything (cokolwiek)
 • somewhere (gdzieś)
 • anywhere (gdziekolwiek)
 • sometime, someday (kiedyś, pewnego dnia)
 • anytime (kiedykolwiek)
 • somehow (jakoś)
 • anyhow (jakkolwiek)

Zaimki „some” i „any” – zdania oznajmujące

Do zaimków złożonych utworzonych za pomocą „some” i „any” stosuje się takie same reguły jak do zaimków podstawowych – „some” i „any”. W zdaniach oznajmujących używa się zatem zaimków z cząstką „some”, np.:

 • I saw something interesting yesterday. (Widziałem wczoraj coś ciekawego.)
 • Somebody wanted to speak to you. (Ktoś chciał z tobą rozmawiać.)
 • She lives somewhere in the south. (Ona mieszka gdzieś na południu.)
 • I’d like to go there sometime. (Chciałbym tam kiedyś pojechać.)

Zaimki „some” i „any” – pytania

W zdaniach pytających używa się zaimków z cząstką „any”:

 • Did you meet anybody interesting? (Spotkałeś kogoś interesującego?)
 • Are you doing anything now? (Robisz coś teraz?)

Ale pytania z zaimkiem „kiedyś” wyjątkowo tworzy się z cząstką „some”:

 • Would you like to go there sometime? (Chciałbyś tam kiedyś pojechać?)
 • Will my wish come true someday? (Czy moje życzenie kiedyś się spełni?)

Zaimki „some” i „any” – przeczenie

W zdaniach przeczących również używa się zaimków z cząstką „any”:

 • I didn’t see anybody. (Nikogo nie widziałem.)
 • I can’t tell you anything. Nie mogę ci nic powiedzieć.

Uwaga! Zaimka „anytime” używa się tylko w zdaniach oznajmujących, w znaczeniu „kiedykolwiek, w każdej chwili”, np.:

 • You can call me anytime you want! (Możesz do mnie zadzwonić, kiedy tylko zechcesz!)

Some czy any? Sprawdź, czy wiesz!