Phrasal verbs (darmowe FISZKI do druku)

Phrasal verbs

Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, to czasowniki złożone z tzw. czasownika głównego i przyimka bądź partykuły. Ten „dodatkowy” człon potrafi całkowicie zmienić znaczenie czasownika, np.:

  • to run – biec; to run out – wygasać, np. When does your contract run out? (Kiedy wygasa pańska umowa?)
  • to look – patrzeć; to look after – opiekować się kimś/czymś, np. Don’t worry about Frank, the nurses are looking after him. (Nie martw się o Franka, pielęgniarki się nim opiekują.)
  • to die – umierać; to die down – słabnąć; cichnąć, np. The noise eventually died down. (Hałas w końcu ucichł.)

Takich złożonych czasowników jest w języku angielskim bardzo wiele. Szczególnie często używa się ich w języku mówionym, dlatego warto je dobrze poznać. To ułatwi nie tylko porozumiewanie się po angielsku, ale też zrozumienie „żywego” języka. Takiego, którego native speakerzy używają na co dzień.

W dzisiejszym wpisie znajdziesz 20 pierwszych fiszek z zestawu FISZKI 600 – język angielski – Czasowniki frazowe, w którym znalazło się aż 500 fiszek z phrasal verbs o różnym stopniu trudności i 100 testów, pozwalających sprawdzić swoje postępy i utrwalić materiał:

Phrasal verbs FISZKi600

  • 500 czasowników z przykładami (poziom A1-B2)
  • 100 fiszek z testami
  • 140 minut nagrań

+ MEMOBOX®
+ 2 dodatkowe zakładki
+ etui

FISZKI 600 – dowiedz się więcej

Plik pdf z fiszkami do druku znajdziesz na końcu wpisu. Przyjemnej nauki! 🙂

Phrasal verbs na fiszkach

phrasal verb to back sb up

opierać coś na czymś po angielsku

zaczynać się od czegos po angielsku

wierzyć po angielsku

należeć po angielsku

wylatywać w powietrze po angielsku

psuć się po angielsku

włamywac się po angielsku

przerywać się po angielsku

phrasal verbs to break out

zrywać ze sobą po angielsku

przywodzić na myśl po angielsku

phrasal verbs to bring sb down

gromadzić po angielsku

phrasal verbs to bring sth out

wychowywać po angielsku

poruszać po angielsku

phrasal verbs to build up

phrasal verbs to build sth up

phrasal verbs po angielsku to burst into

FISZKI do wydruku (KLIK!)