Past Simple czy Present Perfect? Ćwiczenie online + podpowiedzi!

present perfect czy past simple cwiczenie online

Kontynuujemy naukę angielskiego w domu 🙂 Na dziś przygotowaliśmy ćwiczenie online dla wszystkich, którzy chcą raz na zawsze pozbyć się dylematu: Past Simple czy Present Perfect?

Dzisiejsze ćwiczenie powstało na podstawie lekcji nr 17, 35 i 36 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

gramatyka-angielska dla początkujących na kartach

ANGIELSKA GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Past Simple czy Present Perfect? Rozwiąż ćwiczenie online

Jeżeli nie jesteś pewien, która odpowiedź jest poprawna, sprawdź, którego czasu użyć w danym przypadku!

I __ to school with his brother. (Chodziłam z jego bratem do szkoły.)
Kate __ to Paris. (Kasia pojechała do Paryża.) (= Kasia jest w Paryżu. = Kasi tutaj nie ma.)
She __ wonderful. (Wyglądała cudownie.)
I __ him last week. (Spotkałam go w zeszłym tygodniu.)
I __ this film. (Widziałem ten film.) (= Znam ten film.)
Kate __ her homework. (Kasia skończyła odrabiać pracę domową.) (= Kasia ma już wolne, praca jest gotowa.)
Suddenly, I __ a noise. (Nagle usłyszałam hałas.)
When I __ back, I __ to sleep. (Gdy wróciłam, poszłam spać.)
We usually __ to the cinema on Fridays. (Z reguły w piątki chodziliśmy do kina.)
I __ the kitchen. (Pomalowałem kuchnię.) (= Kuchnia jest świeżo pomalowana.)
I__ to England six times. (Byłam w Anglii sześć razy.) (= Do tej pory byłam w Anglii już sześć razy i dobrze ją znam. Może pojadę znowu.)