Past Simple czy Present Perfect? Ćwiczenie online + podpowiedzi!

present perfect czy past simple cwiczenie online

Kontynuujemy wspólną naukę angielskiego w domu. Dzisiejszy wpis, kierujemy do wszystkich, którzy chcą raz na zawsze pozbyć się dylematu: Past Simple czy Present Perfect?

Dzisiejsze ćwiczenie powstało na podstawie lekcji nr 17, 35 i 36 z Angielskiej gramatyki dla początkujących. Jest to zestaw 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Past Simple czy Present Perfect? Rozwiąż test!

Jeżeli nie jesteś pewien, która odpowiedź jest poprawna, sprawdź, którego czasu użyć w danym przypadku!

1. 
I __ to school with his brother. (Chodziłam z jego bratem do szkoły.)

2. 
Kate __ to Paris. (Kasia pojechała do Paryża.) (= Kasia jest w Paryżu. = Kasi tutaj nie ma.)

3. 
She __ wonderful. (Wyglądała cudownie.)

4. 
I __ him last week. (Spotkałam go w zeszłym tygodniu.)

5. 
I __ this film. (Widziałem ten film.) (= Znam ten film.)

6. 
Kate __ her homework. (Kasia skończyła odrabiać pracę domową.) (= Kasia ma już wolne, praca jest gotowa.)

7. 
Suddenly, I __ a noise. (Nagle usłyszałam hałas.)

8. 
When I __ back, I __ to sleep. (Gdy wróciłam, poszłam spać.)

9. 
We usually __ to the cinema on Fridays. (Z reguły w piątki chodziliśmy do kina.)

10. 
I __ the kitchen. (Pomalowałem kuchnię.) (= Kuchnia jest świeżo pomalowana.)

11. 
I__ to England six times. (Byłam w Anglii sześć razy.) (= Do tej pory byłam w Anglii już sześć razy i dobrze ją znam. Może pojadę znowu.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *