Liczebniki po angielsku – szybka powtórka

Liczebniki po angielsku

Liczebniki po angielsku – co musisz o nich wiedzieć? Zapraszamy do kolejnej powtórki z angielskiej gramatyki!

Dzisiejszy wpis powstał na podstawie lekcji 27.-29. z Angielskiej gramatyki dla początkujących na kartach:

gramatyka-angielska dla początkujących na kartach

ANGIELSKA GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – przejdź do sklepu

Liczebniki główne po angielsku

1. Liczebniki główne
od 0 do 19 oraz pełne dziesiątki zapisuje się za pomocą jednego
wyrazu, np.:

 • 0 – zero
 • 1 – one
 • 10 – ten
 • 15 – fifteen
 • 20 – twenty
 • 90 – ninety

Pamiętaj! Liczebnik
„zero” może być wyrażany różnymi słowami, w zależności od
znaczenia, np. „oh” w numerach telefonów czy „nought” lub
„nil” w wynikach gier.

2. Liczebniki główne
od 21 do 99 zapisuje się z łącznikiem, np.:

 • 21 – twenty-one
 • 44 – forty-four

3. Liczebniki główne 100, 1000 oraz 1 000 000 i ich wielokrotności przyjmują postać rzeczownika, bez końcówki „-s” w liczbie mnogiej, np.:

 • 100 – a hundred
 • 200 – two hundred
 • 1,000 – a thousand
 • 3,000 – three thousand
 • 1,000,000 – a million
 • 5,000,000 – five million

Pamiętaj! Kolejne
tysiące oddziela się przecinkami!

4. W liczebnikach głównych od 101 wykorzystuje się spójnik „and” („i”) oraz przecinki:

 • 101 – one hundred and one
 • 333 – three hundred and thirty-three
 • 2,832 – two thousand, eight hundred and thirty-two
 • 4,000,001 – four million and one

Liczebniki porządkowe po angielsku

1. Liczebniki porządkowe (np. „pierwszy”, „ósmy” itp.) tworzy się za pomocą przedimka określonego „the” oraz końcówki „-th” dodawanej do liczebnika głównego, np.:

 • 4. – the
  fourth
 • 6. – the
  sixth
 • 8. – the
  eighth (znika końcowe „-t” z „eight”)
 • 9. – the
  ninth (znika końcowe „-e” z „nine”)
 • 13. – the
  thirteenth
 • 100. – the
  hundredth
 • 1,000. – the
  thousandth
 • 1,000,000. –
  the millionth

2. Wyjątkami są
pierwsze trzy liczebniki:

 • 1. – the first
 • 2. – the second
 • 3. – the third

3. W liczebnikach zakończonych na „-ve” pisownia zmienia się na „-f”:

 • 5. – the fifth
 • 12. – the twelfth

4. W liczebnikach zakończonych na „-ty” pisownia zmienia się na
„-tie”:

 • 40. – the fortieth
 • 80. – the eightieth

5. W liczebnikach
złożonych zmienia się tylko ostatnia liczba:

 • 22. – the
  twenty-second
 • 99. – the
  ninety-ninth
 • 110. – the
  hundred and tenth
 • 2101. – the
  two thousand, one hundred and first (takie liczebniki najczęściej
  jednak zapisuje się już za pomocą cyfr, np.: „124th”)

Daty po angielsku

1. W datach do 1999
roku liczy się stulecia, dlatego czyta się je następująco:

 • 476 – four
  hundred and seventy-six
 • 1014 – ten
  hundred and fourteen
 • 1980 –
  nineteen hundred and eighty

lub (w skrócie)
jako zestawienie dwóch liczb, np.:

 • 476 – four
  seventy-six (4 – 76)
 • 1014 – ten
  fourteen (10 – 14)
 • 1980 –
  nineteen eighty (19 – 80)

2. Daty, w których
na trzecim miejscu występuje zero, czyta się następująco:

 • 1304 –
  thirteen oh four

3. Daty, które są
pełnymi stuleciami, czyta się następująco:

 • 1900 –
  nineteen hundred

4. Daty, w których
lata są pełnymi tysiącami, czyta się w następujący sposób:

 • 1000 – one
  thousand
 • 2001 – two
  thousand (and) one (spójnik „and” można pominąć)

5. Dokładne daty
można zapisywać i czytać na dwa sposoby:

 • 1 May 2001 –
  the first of May, two thousand (and) one – BrE, zapis: 1.5.2001
 • May 1, 2001 –
  May the first, two thousand (and) one – AmE, zapis: 5.1.2001

W pełnych zdaniach
przed rokiem pojawia się przecinek:

 • I was born in
  March, 1980. (Urodziłam się w marcu 1980 roku.)
 • I was born on 6
  March, 1976. (Urodziłem się 6 marca 1976 roku.)

Ostatnie zdanie
czytamy jako: „I was born on the sixth of March, nineteen
seventy-six.”