Konstrukcje czasownikowe angielski – szybka powtórka

Konstrukcje czasownikowe angielski

W języku angielskim czasowniki łączą się ze sobą w ściśle określony sposób, dlatego zawsze należy zapamiętać, jak nowo poznany czasownik łączy się z innymi czasownikami.

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 19 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Czasownik + końcówka „–ing”

Pierwsza możliwość to połączenie czasownika głównego (np. „to enjoy”) z formą gerund innego czasownika (np. „to cook”):

I enjoy cooking. (Bardzo lubię gotować.)

Forma gerund charakteryzuje się końcówką „-ing”, a jej tworzenie omówiliśmy szczegółowo we wpisie o czasie Present Continuous.

Czasownik główny może występować w różnych osobach, liczbach, czasach lub trybach, natomiast czasownik, który się z nim łączy, zawsze wystąpi w formie gerund, np.:

When I was a child, I enjoyed cooking. (Gdy byłam dzieckiem, bardzo lubiłam gotować.)

Najważniejsze czasowniki łączące się z innymi czasownikami według wzoru czasownik + gerund:

 • dislike
 • enjoy
 • miss
 • stop
 • finish

np.:

Stop smoking! (Przestań palić!)

I finished reading this book. (Skończyłam czytać tę książkę.)

Konstrukcje czasownikowe angielski – czasownik + „to”

Kolejnym sposobem połączenia dwóch czasowników jest połączenie czasownika głównego (np. „to want”) z bezokolicznikiem innego czasownika (np. „to sleep”):

I want to sleep! (Chcę spać!)

Bezokolicznik to forma podstawowa czasownika (występująca w słowniku), poprzedzona słówkiem „to”, np. „to sleep” („spać”), „to go” („iść”).

Czasownik główny może występować w różnych osobach, liczbach, czasach lub trybach, natomiast czasownik, który się z nim łączy, zawsze wystąpi w bezokoliczniku, np.:

When Kate was a child, she wanted to be a princess. (Gdy Kasia była dzieckiem, chciała być księżniczką.)

Najważniejsze czasowniki łączące się z innymi czasownikami według wzoru: czasownik + to + czasownik:

 • choose
 • decide
 • forget
 • hope
 • learn
 • promise
 • teach
 • try
 • want

np.:

She’s learning to dance. (Ona uczy się tańczyć.)

I forgot to tell you… (Zapomniałam ci powiedzieć…)

Czasownik + „-ing” lub „to”

Spora grupa czasowników łączy się zarówno z formą gerund innych czasowników, jak i z ich bezokolicznikami. To, która forma połączenia jest w danym przypadku stosowana, zależy bądź od znaczenia czasownika głównego, bądź od konstrukcji gramatycznej całego zdania.

Do takich czasowników należą np. „to start” i „to begin” („zaczynać”). Zdania: „It started raining” oraz „It started to rain” oznaczają to samo: „Zaczęło padać”. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba użycia czasownika głównego (tutaj: „to start”) w czasie ciągłym (Continuous), to nie należy łączyć go z formą gerund. Dwie końcówki „-ing” nie powinny występować obok siebie. Należy wówczas powiedzieć: It’s starting to rain. (Zaczyna padać.)

Ważną grupą czasowników, które łączą się – w zależności od znaczenia – z formą gerund lub z bezokolicznikiem, są te związane z upodobaniami:

 • like / love / hate / prefer + doing sth

I like swimming. (Lubię pływać.)

I prefer dancing to singing. (Wolę tańczyć niż śpiewać.)

Jeśli mówi się o swoim hobby, czynnościach, które sprawiają przyjemność lub których się nie lubi, to wówczas czasowniki te najczęściej łączą się z formą gerund. Czasowniki te mogą także łączyć się z bezokolicznikiem, ale często mają wtedy nieco inne znaczenie – kładą nacisk na efekt danej czynności, np.:

I hate to say this, but… (To okropne, że muszę to powiedzieć, ale…)

I like to do the shopping once a week. (Lubię robić zakupy raz w tygodniu.)

Konstrukcja „would like”

Do konstrukcji, które łączą się z bezokolicznikiem innego czasownika za pomocą słówka „to”, należą także konstrukcje „would like” („chciałbym, chciałabym”) i „would love” („bardzo chciałbym, bardzo chciałabym”). Używa się ich, aby uprzejmie wyrazić prośbę lub życzenie, np.:

I would like to try these shoes on. (Chciałabym przymierzyć te buty.)

I would love to go with you! (Bardzo bym chciała z tobą pojechać!)

Czasownik „would” może także przybrać formę ściągniętą „’d”:

They’d like to stay. (Oni chcieliby zostać.)

She’d love to come! (Ona przyszłaby z ogromną przyjemnością!)

Konstrukcja ta może także połączyć się po prostu z rzeczownikiem:

I’d like a sandwich. (Chciałbym kanapkę.)

I’d like some juice, please. (Poproszę sok.)

Zaprzeczoną formę konstrukcji „would like” tworzy się za pomocą słówka „not” (można użyć formy ściągniętej):

She would not like to see him. (Nie chciałaby go zobaczyć.)

I wouldn’t like to be unfriendly… (Nie chciałabym być niemiła…)

Pytania z tą konstrukcją często wyrażają zaproszenie lub ofertę, a tworzy się je (tak jak i zaprzeczone pytania) przez inwersję:

– Would you like a cup of tea? (Chciałabyś filiżankę herbaty?)

– Would you like to go for a walk? (Chciałabyś pójść na spacer?)

– Yes, I would. (Tak.)

– Wouldn’t you like to tell us something? (Nie chciałbyś nam czegoś powiedzieć?)

– No, I would not. LUB – No, I wouldn’t. (Nie.)

Form ściągniętych nie stosuje się w pismach oficjalnych!

Konstrukcje czasownikowe angielski – czasownik „to go”

1. Czasownik „to go”(„iść”) łączy się z formą gerund innego czasownika, jeśli celem tego „pójścia gdzieś” jest wykonywanie innej czynności – zwłaszcza uprawianie sportu, np.:

Let’s go swimming! (Chodźmy popływać!)

2. Jeśli jednak idzie się gdzieś w jakimś konkretnym celu, należy użyć połączenia z bezokolicznikiem (tzw. bezokolicznikiem celu), np.:

He went to buy some milk. (Poszedł kupić mleko.)

3. Należy oczywiście pamiętać także o konstrukcji „going to” wyrażającej zaplanowaną przyszłość:

I’m going to visit China. (Mam zamiar odwiedzić Chiny.)

Czasownik „to help”

Szczególnym czasownikiem jest czasownik „to help” („pomagać”). Po czasowniku „to help” używa się zwykle bezokolicznika z „to”:

Could you help me to clean the windows? (Czy mogłabyś mi pomóc umyć okna?)

Często jednak – w brytyjskiej odmianie języka angielskiego – używa się potocznej konstrukcji, bez „to”:

Could you help me clean the windows? (Czy mogłabyś mi pomóc umyć okna?)

Można także spotkać się z konstrukcją, w której brak dopełnienia. Pytanie brzmi po prostu ogólnie:

Could you help clean the windows? (Czy mogłabyś pomóc umyć okna?)

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *