Konstrukcja there is – szybka powtórka + test

konstrukcja there is

Dziś, w ramach szybkiej powtórki z angielskiej gramatyki, mamy dla Was najważniejsze zasady użycia konstrukcji „there is”, a dokładniej – konstrukcji “there is” oraz “there are”. Najprościej mówiąc: konstrukcji tej używamy, gdy mówimy o istnieniu istoty (istot), zjawiska (zjawisk), przedmiotu (przedmiotów) lub zdarzenia (zdarzeń) w konkretnym miejscu lub czasie. Konstrukcja ta wprowadza nową, nieokreśloną jeszcze informację, dlatego nie używamy jej z przedimkiem określonym the. Konstrukcję “there is”/”there are” tłumaczymy na “jest/są” czy “istnieje/istnieją”.

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 9 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Konstrukcja there is z rzeczownikami policzalnym

Angielska konstrukcja „there is” odpowiada polskiemu wyrażeniu „jest” w zdaniach, w których mówi się o istnieniu pojedynczej istoty, pojedynczego zjawiska, przedmiotu lub zdarzenia w konkretnym miejscu lub czasie, np.:

There is a table in the kitchen. (W kuchni jest stół.)

There isn’t a meeting on Sunday. (W niedzielę nie ma zebrania.)

Wyrażenie „there is” może przybrać formę ściągniętą “there’s”:

There’s a table in the kitchen.

Pytania o istnienie przedmiotu, zjawiska lub zdarzenia tworzy się za pomocą inwersji (czyli szyku przestawnego):

– Is there a table in the kitchen? – Yes, there is.

– Is there a meeting on Sunday? – No, there isn’t.

Konstrukcja there are z rzeczownikami policzalnymi

Konstrukcja „there are” odpowiada wyrażeniu „są” (lub „jest”) w zdaniach, w których mówi się o istnieniu większej liczby istot, zjawisk, przedmiotów lub zdarzeń w konkretnym miejscu lub czasie, np.:

There are three windows in the bedroom. (W sypialni są trzy okna.)

There aren’t any meetings in May. (W maju nie ma zebrań.)

Wyrażenie „there are” nie przybiera formy ściągniętej.

Pytania z tą konstrukcją tworzy się za pomocą inwersji:

– Are there any eggs in the fridge? – Yes, there are.

– Are there any meetings in May? – No, there aren’t.

Konstrukcja there is z rzeczownikami niepoliczalnymi

Konstrukcji „there is” („jest”) używa się także w połączeniu z rzeczownikami niepoliczalnymi. Rzeczowniki niepoliczalne traktuje się jak rzeczowniki w liczbie pojedynczej, np.:

There is gold in this river! (W tej rzece jest złoto!)

There is some sand in my glass… (W mojej szklance jest trochę piasku…)

Pytania o istnienie lub obecność czegoś (np. pożywienia) tworzy się za pomocą inwersji:

– Is there any rice? – Yes, there is.

– Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t.

– How much sugar is there in this cake? – There’s a lot.

Konstrukcja there is – porównanie z konstrukcją it is

Konstrukcji „there is” używa się, gdy mówi się o istnieniu lub nieistnieniu istot lub zjawisk w konkretnym miejscu lub czasie, np.:

There’s a man in that house! (W tamtym domu jest jakiś mężczyzna!)

Natomiast konstrukcji „it is” używa się wówczas, gdy wyjaśnia się obecność danej istoty lub zjawiska bądź gdy się je opisuje, np.:

There’s a mouse in the kitchen. It’s Tom’s mouse… (W kuchni jest mysz. To mysz Tomka…)

Na koniec zachęcam Was do rozwiązania poniższego ćwiczenia, aby upewnić się, że konstrukcja there is/there are nie ma już przed Wami żadnych tajemnic 😉

Konstrukcja there is: sprawdź się!

1. 
__ a fridge in the kitchen.

2. 
- __ any apples in the basket?

3. 
__ a thief among the pupils.

4. 
__ anybody at home?

5. 
__ some sugar in this tea.

6. 
__ mice at our house.

7. 
- __ any holidays this month?

8. 
- How much money __ in the wallet?

9. 
__ a test this week.

10. 
__ something interesting at the cinema?

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *