Konstrukcja there is – szybka powtórka + ćwiczenie

konstrukcja there is

Dziś, w ramach szybkiej powtórki z angielskiej gramatyki, mamy dla Was najważniejsze zasady użycia konstrukcji „there is”.

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 9 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

powtórka czasy angielski teoria i ćwiczenie

ANGIELSKA GRAMATYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Konstrukcja there is z rzeczownikami policzalnym

1. Angielska konstrukcja „there is” odpowiada polskiemu wyrażeniu „jest” w zdaniach, w których mówi się o istnieniu pojedynczej istoty, pojedynczego zjawiska, przedmiotu lub zdarzenia w konkretnym miejscu lub czasie, np.:

 • There is a table in the kitchen. (W kuchni jest stół.)
 • There isn’t a meeting on Sunday. (W niedzielę nie ma zebrania.)

2. Wyrażenie „there is” może przybrać formę ściągniętą:

 • There’s a table in the kitchen.

3. Pytania o istnienie przedmiotu, zjawiska lub zdarzenia tworzy się za pomocą inwersji:

 • – Is there a table in the kitchen? – Yes, there is.
 • – Is there a meeting on Sunday? – No, there isn’t.

Konstrukcja there are z rzeczownikami policzalnymi

1. Konstrukcja „there are” odpowiada wyrażeniu „są” (lub „jest”) w zdaniach, w których mówi się o istnieniu większej liczby istot, zjawisk, przedmiotów lub zdarzeń w konkretnym miejscu lub czasie, np.:

 • There are three windows in the bedroom. (W sypialni są trzy okna.)
 • There aren’t any meetings in May. (W maju nie ma zebrań.)

2. Wyrażenie „there are” nie przybiera formy ściągniętej.

3. Pytania z tą konstrukcją tworzy się za pomocą inwersji:

 • – Are there any eggs in the fridge? – Yes, there are.
 • – Are there any meetings in May? – No, there aren’t.

Konstrukcja there is z rzeczownikami niepoliczalnymi

1. Konstrukcji „there is” („jest”) używa się także w połączeniu z rzeczownikami niepoliczalnymi, np.:

 • There is gold in this river! (W tej rzece jest złoto!)
 • There is some sand in my glass… (W mojej szklance jest trochę piasku…)

2. Pytania o istnienie lub obecność czegoś (np. pożywienia) tworzy się za pomocą inwersji:

 • – Is there any rice? – Yes, there is.
 • – Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t.
 • – How much sugar is there in this cake? – There’s a lot.

Konstrukcja there is – porównanie z konstrukcją it is

1. Konstrukcji „there is” używa się, gdy mówi się o istnieniu lub nieistnieniu istot lub zjawisk w konkretnym miejscu lub czasie, np.:

 • There’s a man in that house! (W tamtym domu jest jakiś mężczyzna!)

2. Konstrukcji „it is” używa się wówczas, gdy wyjaśnia się obecność danej istoty lub zjawiska bądź gdy się je opisuje, np.:

 • There’s a mouse in the kitchen. It’s Tom’s mouse… (W kuchni jest mysz. To mysz Tomka…)

Ćwiczenie

__ a new film on at the cinema. __ a very interesting film. (W kinie grają nowy film. To bardzo ciekawy film.)

– How many glasses are there? – __ a lot. ( – Ile jest szklanek? – Jest dużo.)

There __ any milk in the fridge. (W lodówce nie ma mleka.)

__ some eggs in the fridge. (W lodówce jest kilka jajek.)

__ a lot of trees in this park. (W tym parku jest dużo drzew.)