Kolokacje angielskie: ćwiczenie i FISZKI do druku

Kolokacje angielskie ćwiczenie online

Dziś zachęcamy do przećwiczenia angielskich kolokacji, czyli połączeń wyrazów, które są naturalne dla rodzimych użytkowników języka. Może to być np. rzeczownik z czasownikiem (pursue a goal = dążyć do celu), czasownik z przyimkiem (to shout at sb = krzycz do kogoś), czasownik z rzeczownikiem i z przyimkiem (to have a go at sth = próbować) czy zestawienia rzeczowników i przymiotników z przyimkami.

Tak naprawdę jest ich mnóstwo i nie ma reguły na to, dlaczego niektóre połączenia są poprawne, a inne nie. Po prostu im częściej będziesz używać języka i otaczać się nim, tym szybciej wejdą Ci w krew! To ćwiczenie to z pewnością dobry początek 🙂

Powstało ono na podstawie materiału z zestawu FISZEK Kolokacje – angielski. Znajdziesz w nim aż 500 najbardziej popularnych kolokacji.

Angielskie kolokacje

FISZKI KOLOKACJE – przejdź do sklepu

Kolokacje angielskie – uzupełnij luki

Kolokacje angielskie – FISZKI do druku

Angielskie kolokacje pdf (KLIK!)