Kolokacje angielskie: ćwiczenie i FISZKI do druku

Kolokacje angielskie ćwiczenie online

Dziś zachęcamy do przećwiczenia angielskich kolokacji, czyli połączeń wyrazów, które są naturalne dla rodzimych użytkowników języka. Może to być np. rzeczownik z czasownikiem (pursue a goal = dążyć do celu), czasownik z przyimkiem (to shout at sb = krzycz do kogoś), czasownik z rzeczownikiem i z przyimkiem (to have a go at sth = próbować) czy zestawienia rzeczowników i przymiotników z przyimkami.

Tak naprawdę jest ich mnóstwo i nie ma reguły na to, dlaczego niektóre połączenia są poprawne, a inne nie. Po prostu im częściej będziesz używać języka i otaczać się nim, tym szybciej wejdą Ci w krew! To ćwiczenie to z pewnością dobry początek 🙂

Powstało ono na podstawie materiału z zestawu FISZEK Kolokacje – angielski. Znajdziesz w nim aż 500 najbardziej popularnych kolokacji.

Angielskie kolokacje

FISZKI KOLOKACJE – przejdź do sklepu

Kolokacje angielskie – uzupełnij luki

1. If you knew Italian, you could act an interpreter. (Gdybyś znał włoski, mógłbyś służyć jako tłumacz.)
2. Tom disagrees with me the future of this place. (Tomek nie zgadza się ze mną co do przyszłości tego miejsca.)
3. I wanted to apply them for a job. (Chciałem ubiegać się u nich o pracę.)
4. I heard Paul arguing with Monica money. (Słyszałem, jak Paweł kłócił się z Moniką o pieniądze.)
5. We arrived the airport just in time. (Przybyliśmy na lotnisko w samą porę.)
6. When did you arrive New York? (Kiedy przybyłeś do Nowego Jorku.)
7. Did you ask Joan her new car? (Pytałeś Asię o jej nowy samochód?)
8. I don’t want to ask anybody help. (Nie chcę prosić nikogo o pomoc.)
9. Let’s ask somebody way, shall we? (Spytajmy kogoś o drogę, dobrze?)
10. There are a lot of words in Polish that have been borrowed French. (W języku polskim jest wiele słów zapożyczonych z francuskiego.)

Kolokacje angielskie – FISZKI do druku

Angielskie kolokacje pdf (KLIK!)