Say czy tell? Szybka powtórka + test

monitor na biurku

Mówić? Opowiedzieć? Powiedzieć? Co tak naprawdę znaczą czasowniki say i tell? Czy można je stosować wymiennie? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż krótki quiz.

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 40 z Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Say czy tell? Podstawowa różnica

Czasownika to say („mówić, powiedzieć”) używa się najczęściej wtedy, kiedy nie kieruje się wypowiedzi do konkretnego odbiorcy. Bezpośrednio po czasowniku „to say” nie występuje odbiorca komunikatu:

Kate said that she didn’t like the film. (Kasia powiedziała, że film jej się nie podobał.)

Czasownika to tell („opowiedzieć, powiedzieć”) używa się wtedy, kiedy kieruje się wypowiedź do konkretnego odbiorcy. Po czasowniku „to tell” zawsze występuje odbiorca komunikatu:

Kate told us that she didn’t like the film. (Kasia powiedziała nam, że film jej się nie podobał.)

Więcej przykładów znajdziesz tutaj: Say czy tell? (ściągnij pdf)

Say czy tell: sprawdź się!

1. 
Why didn’t you ___ that before?

2. 
Who ___ you I was pregnant?

3. 
Can you ___ me the truth?

4. 
Mum, ___ us a fairy tale.

5. 
He invited her to the party and she ___ yes.

6. 
Mike, ___ goodbye to your grandparents!

7. 
Don’t ___ lies.

8. 
Jack ___ he loved my sister.

9. 
Forget everything I’ve just ___ .

10. 
Why didn’t you ___ him that before?

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *