Going to: jak mówić o przyszłości po angielsku (+TEST)

going to

Pora na kolejną szybką powtórkę z angielskiej gramatyki. Dziś przypominamy, jak wyrażać przyszłość za pomocą zwrotu GOING TO. Na końcu wpisu znajdziesz krótki test, dzięki któremu sprawdzisz, czy zasady użycia tego wyrażenia są dla Ciebie zrozumiałe.

Wpis powstał na podstawie lekcji nr 15 z Gramatyki angielskiej na kartach:

Podstawowe zasady

W języku angielskim przyszłość można wyrazić nie tylko za pomocą czasów przyszłych, ale też za pomocą zwrotu „going to”. Tworzy się go z wykorzystaniem czasownika „to be” (który należy odmienić w czasie Present Continuous) oraz z formy gerund czasownika „to go” („going”). Po zwrocie „going to” umieszcza się formę podstawową czasownika głównego, np.:

  • I am going to fall.

Mają tu zastosowanie wszystkie reguły dotyczące tworzenia pytań i odpowiedzi w czasie Present Continuous:

  • Are you going to visit your poor aunt? ( Odwiedzisz swoją biedną ciocię?)

To samo dotyczy przeczenia oraz tzw. pytań zaprzeczonych:

  • Isn’t he going to wash his hands?! ( Czy on nie ma zamiaru umyć rąk?!)

Kiedy używać GOING TO?

Do zapowiadania czynności, które mają zostać wykonane w przyszłości zgodnie z planem osoby je wykonującej, np.:

  • I’m going to take some swimming lessons next year. ( Wezmę w przyszłym roku parę lekcji pływania. )

W tym znaczeniu można przetłumaczyć to wyrażenie pomocniczo jako „mam zamiar”. Różnica między „going to” a czasem Present Continuous polega w tym przypadku na podjęciu lub niepodjęciu przygotowań:

  • I’m going to play football on Friday. (Mam zamiar grać w piątek w piłkę.)

Ale:

  • I’m playing football on Friday. (W piątek gram w piłkę. = już się umówiłem)

Wyrażenia „going to” używa się też do przepowiadania wydarzeń, które wskutek obserwowanych okoliczności najprawdopodobniej nastąpią w najbliższej przyszłości (prawie natychmiast), np.:

  • Look out! You’re going to fall! ( Uważaj! Zaraz upadniesz!)

Kiedy NIE używać?

W połączeniu z czasownikami „to go” („iść”) i „to come” („przychodzić”) oraz zbliżonymi do nich znaczeniowo, np.: „to arrive” („przybywać”). Najbliższą przyszłość oraz zamiary (niezależnie od podjętych przygotowań) wyraża się w ich przypadku za pomocą czasu Present Continuous, np.:

  • I’m going to China next month. (W przyszłym miesiącu jadę do Chin.)

Sprawdź, czy rozumiesz: rozwiąż test

– Will they marry? (Czy oni się pobiorą?)
– __ (Nie.)

At 9 a.m. tomorrow I __ be at work. (Jutro o 9.00 będę w pracy.)

I promise I __ not stay long. (Obiecuję, że nie zostanę długo.)

I’m sure __ win. (Jestem pewien, że on wygra.)

Kate __ stay with them. (Kasia prawdopodobnie z nimi zostanie.)