Czasowniki nieregularne – niemiecki. Jak się szybko nauczyć podstawowych form czasownika? + test

Fiszki czasowniki nieregularne język niemiecki

Zanim przejdziemy do tego, jak szybko zapamiętać niemieckie czasowniki nieregularne i ich podstawowe formy, upewnij się, czy wiesz, co to właściwie są podstawowe formy czasownika i dlaczego warto je jak najszybciej opanować. Jeżeli znasz teorię, możesz pominąć kolejną część wpisu. Chociaż szybka powtórka na pewno nie zaszkodzi :). Na końcu artykułu znajdziesz test online, dzięki któremu sprawdzisz, czy znasz podstawowe formy niemieckich czasowników nieregularnych.

Podstawowe formy czasownika w języku niemieckim. Co musisz wiedzieć?

1. W języku niemieckim wyróżniamy trzy podstawowe formy czasownika:

  • Infinitiv: bezokolicznik (np. spielen)
  • Imperfekt (Präteritum): czas przeszły prosty (np. ich spielte)
  • Partizip Perfekt (Partizip II): imiesłów bierny, czyli forma, która po połączeniu z haben lub sein, tworzy czas przeszły złożony Perfekt (ich habe gespielt.)

2. Znajomość podstawowych form czasownika jest konieczna m.in. po to, by poprawnie tworzyć niemieckie czasy przeszłe.

3. Na podstawie podstawowych form czasownika zaliczamy dany czasownik do jednej z trzech grup:

  • czasowniki słabe (np. machen): machen, machte, gemacht (odmiana regularna)
  • czasowniki mocne (np. sprechen): sprechen, sprach, gesprochen
  • czasowniki nieregularne (np. denken): denken, dachte, gedacht

4. Czasowniki słabe, nazywane też „regularnymi”, tworzą czasy przeszłe Imperfekt i Perfekt w następujący sposób:

Czas przeszły Imperfekt

W większości przypadków (o niemieckich czasach będziemy jeszcze pisać) do  tematu czasownika (np. mach) dodajemy -T- oraz końcówkę odmiany czasu teraźniejszego (z wyjątkiem 3. os. lp.):

machte -> ich machte, du machtest, er machte itd.

Czas przeszły Perfekt

W większości przypadków do tematu czasownika (mach) dodajemy GE– i –T.

gemacht -> ich habe gemacht, du hast gemacht, er hat gemacht itd.

5. Czasowniki nieregularne i mocne nie przyjmują podstawowych form według powyższego schematu. Dlatego ich formy Imperfekt i Partizip Perfekt trzeba zapamiętać.

Niemieckie czasowniki nieregularne. Jak je szybko zapamiętać?

Skupmy się zatem na czasownikach mocnych (np. gehen, ging, gegangen) i nieregularnych (kennen, kannte, gekannt), bo to właśnie je trudniej zapamiętać. Wśród moich uczniów najpopularniejszym sposobem na szybką naukę czy powtórkę przed sprawdzianem było tworzenie długich list z czasownikami nieregularnymi w trzech kolumnach. Jednak ten sposób nauki odszedł w niepamięć, kiedy pokazałam im FISZKI, które zawsze okazują się niezawodne, kiedy trzeba się szybko nauczyć na pamięć sporej części materiału w krótkim czasie. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Poznajcie FISZKI – czasowniki nieregularne – język niemiecki. W małym pudełku mieści się sto czasowników. Na awersie znajduje się znaczenie bezokolicznika w języku polskim. Podczas nauki w formie quizu traktujemy je jako „pytanie”. Na rewersie – trzy podstawowe formy czasownika, czyli nasza „odpowiedź”.

Przekładki NAUKA i UMIEM pomagają oddzielić formy, które łatwiej nam zapamiętać, od tych, z którymi mamy większy problem. To z kolei umożliwia mądre powtórki (nie powtarzamy w kółko tych samych słówek, tylko skupiamy się na tych, których nie możemy zapamiętać).

Z FISZEK można uczyć się na wiele sposobów. Gdy na przykład znamy dobrze formy czasownika, ale nie możemy zapamiętać, co on znaczy, to zaczynamy od strony niemieckiej i próbujemy odgadnąć znaczenie. A gdy niemieckie czasowniki nieregularne okazują się wyjątkowo trudne do zapamiętania, możemy ułożyć FISZKI w rzędach i zastosować tzw. trik dyplomaty.

Czasowniki nieregularne NIEMIECKI: sprawdź się!

Chcesz sprawdzić, czy znasz podstawowe formy niemieckich czasowników nieregularnych? Rozwiąż test, w którym znajdziesz 20 czasowników nieregularnych wybranych z zestawu 100 kartoników FISZKI – język niemiecki – Czasowniki nieregularne.

1. 

beginnen, , hat begonnen

2. 

bleiben, blieb, ist

3. 

bringen, , hat gebracht

4. 

entscheiden, entschied, hat

5. 

essen, aß, hat

6. 

fahren, , ist gefahren

7. 

geben, , hat gegeben

8. 

lügen, log, hat

9. 

nehmen, nahm, hat

10. 

schlafen, , hat geschlafen

11. 

schreiben, , hat geschrieben

12. 

sehen, , hat gesehen

13. 

sein, war, ist

14. 

sitzen, saß, hat

15. 

sprechen, sprach, hat

16. 

sterben, starb, ist

17. 

treffen, traf, hat

18. 

werden, wurde, ist

19. 

verschwinden, verschwand, ist

20. 

wissen, wusste, hat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *