Czasowniki nieregularne – niemiecki. Jak się szybko nauczyć podstawowych form czasownika? (+TEST)

niemieckie czasowniki nieregularne na fiszkach

Zanim przejdziemy do tego, jak szybko zapamiętać niemieckie czasowniki nieregularne i ich podstawowe formy, upewnij się, czy wiesz, co to właściwie są podstawowe formy czasownika i dlaczego warto je jak najszybciej opanować. Jeżeli znasz teorię, możesz pominąć kolejną część wpisu. Chociaż szybka powtórka na pewno nie zaszkodzi 🙂 Na końcu artykułu znajdziesz test online, dzięki któremu sprawdzisz, czy znasz podstawowe formy niemieckich czasowników nieregularnych.

Podstawowe formy czasownika w języku niemieckim. Co musisz wiedzieć?

1. W języku niemieckim wyróżniamy trzy podstawowe formy czasownika:

Infinitiv: bezokolicznik (np. spielen)

Imperfekt (Präteritum): czas przeszły prosty (np. ich spielte)

Partizip Perfekt (Partizip II): imiesłów bierny, czyli forma, która po połączeniu z haben lub sein, tworzy czas przeszły złożony Perfekt (ich habe gespielt.)

2. Znajomość podstawowych form czasownika jest konieczna m.in. po to, by poprawnie tworzyć niemieckie czasy przeszłe.

3. Na podstawie podstawowych form czasownika zaliczamy dany czasownik do jednej z trzech grup:

  • czasowniki słabe (np. machen): machen, machte, gemacht (odmiana regularna)
  • czasowniki mocne (np. sprechen): sprechen, sprach, gesprochen
  • czasowniki nieregularne (np. denken): denken, dachte, gedacht

4. Czasowniki słabe, nazywane też „regularnymi”, tworzą czasy przeszłe Imperfekt i Perfekt w następujący sposób:

Czas przeszły Imperfekt

W większości przypadków (o niemieckich czasach będziemy jeszcze pisać) do  tematu czasownika (np. mach) dodajemy -T- oraz końcówkę odmiany czasu teraźniejszego (z wyjątkiem 3. os. lp.):

machte -> ich machte, du machtest, er machte itd.

Czas przeszły Perfekt

W większości przypadków do tematu czasownika (mach) dodajemy GE– i –T.

gemacht -> ich habe gemacht, du hast gemacht, er hat gemacht itd.

5. Czasowniki nieregularne i mocne nie przyjmują podstawowych form według powyższego schematu. Dlatego ich formy Imperfekt i Partizip Perfekt trzeba zapamiętać.

NAUKA NIEMIECKIEGO NA BLOG.FISZKI.PL

Niemieckie czasowniki nieregularne. Jak je szybko zapamiętać?

Skupmy się zatem na czasownikach mocnych (np. gehen, ging, gegangen) i nieregularnych (kennen, kannte, gekannt), bo to właśnie je trudniej zapamiętać. Wśród moich uczniów najpopularniejszym sposobem na szybką naukę czy powtórkę przed sprawdzianem było tworzenie długich list z czasownikami nieregularnymi w trzech kolumnach. Jednak ten sposób nauki odszedł w niepamięć, kiedy pokazałam im FISZKI, które zawsze okazują się niezawodne, kiedy trzeba się szybko nauczyć na pamięć sporej części materiału w krótkim czasie. Przyjrzyjmy się im bliżej.

W małym pudełku mieści się sto czasowników. Na awersie znajduje się znaczenie bezokolicznika w języku polskim. Podczas nauki w formie quizu traktujemy je jako „pytanie”.

100 czasowników nieregularnych na fiszkach

Na rewersie – trzy podstawowe formy czasownika, czyli nasza „odpowiedź”.

Podstawowe formy czasownika język niemiecki

Przekładki NAUKA i UMIEM pomagają oddzielić formy, które łatwiej nam zapamiętać, od tych, z którymi mamy większy problem. To z kolei umożliwia mądre powtórki (nie powtarzamy w kółko tych samych słówek, tylko skupiamy się na tych, których nie możemy zapamiętać).

Przekładki NAUKA i UMIEM do nauki niemieckiego z fiszek

Z FISZEK można uczyć się na wiele sposobów. Gdy na przykład znamy dobrze formy czasownika, ale nie możemy zapamiętać, co on znaczy, to zaczynamy od strony niemieckiej i próbujemy odgadnąć znaczenie. A gdy niemieckie czasowniki nieregularne okazują się wyjątkowo trudne do zapamiętania, możemy ułożyć FISZKI w rzędach i zastosować tzw. trik dyplomaty, o którym więcej pisałam tutaj:

Trik dyplomaty – prosty sposób na trudny materiał

Czasowniki nieregularne NIEMIECKI – test online

Chcesz sprawdzić, czy znasz podstawowe formy niemieckich czasowników nieregularnych? Rozwiąż test, w którym znajdziesz 40 czasowników nieregularnych wybranych z zestawu 100 kartoników FISZKI – język niemiecki – Czasowniki nieregularne.

FISZKI - czasowniki nieregularne

Uzupełnij luki! Wpisz odpowiednią formę czasownika i sprawdź swój wynik!

Niemieckie czasowniki nieregularne

1. beginnen, , hat begonnen

2. biegen, bog, hat

3. , bot, hat geboten

4. bitten, , hat gebeten

5. bleiben, blieb, ist

6. brechen, brach, hat

7. bringen, , hat gebracht

8. , dachte, hat gedacht

9. entscheiden, entschied, hat

10. essen, aß, hat

11. fahren, , ist gefahren

12. finden, fand, hat

13. , flog, ist geflogen

14. geben, , hat gegeben

15. lesen, las, hat

16. liegen, , hat gelegen

17. lügen, log, hat

18. nehmen, nahm, hat

19. schieben, , hat geschoben

20. schlafen, , hat geschlafen

21. schlagen, schlug, hat

22. , schnitt, hat geschnitten

23. schreiben, , hat geschrieben

24. schwimmen, schwamm, ist

25. sehen, , hat gesehen

26. sein, war, ist

27. singen, sang, hat

28. sitzen, , hat gesessen

29. sprechen, sprach, hat

30. stehen, , hat gestanden

31. sterben, starb, ist

32. , stritt, hat gestritten

33. treffen, traf, hat

34. trinken, , hat getrunken

35. verschwinden, verschwand, ist

36. wachsen, , ist gewachsen

37. , wusch, hat gewaschen

38. werden, wurde, ist

39. wissen, wusste, hat

40. , zwang, hat gezwungen


Promocyjne zestawy FISZEK do nauki niemieckiego znajdziesz na fiszki.pl

FISZKI - język niemiecki (zestaw dla początkujących)

ZOBACZ WIĘCEJ – PRZEJDŹ DO SKLEPU