Czasowniki modalne w niemieckim. To musisz wiedzieć!

Czasowniki modalne niemiecki

Czasowniki modalne – co to takiego?

Zacznijmy od tego, że w języku niemieckim czasowniki dzielimy na samodzielne i posiłkowe.

1. Czasowniki samodzielne

 • proste (np. machen robić) lub złożone (np. mitmachen – brać udział)
 • osobowe (np. er sagt – on mówi) lub nieosobowe (np. es regnet – pada, o deszczu)
 • przechodnie (takie, które wymagają dopełnienia w Akkusativie, np. schreiben – pisać) lub nieprzechodnie (nie wymagają dopełnienia, np. gehen – iść)

2. Czasowniki posiłkowe

 • czasowniki posiłkowe czasu (haben, sein, werden) lub czasowniki posiłkowe trybu, czyli czasowniki modalne.

Z tego podziału wynika, że czasowniki modalne to rodzaj czasowników posiłkowych, czyli takich, które przeważnie występują z innym czasownikiem* i określają sposób (Modus) wykonywania danej czynności.

*Czasownik modalny może też występować samodzielnie, ale tylko kiedy z kontekstu wynika, jaką czynność określa. Np.:

 • – Warum gehst du heute nicht ins Kino? (Dlaczego nie idziesz dziś do kina?) – Ich darf nicht. (Nie wolno mi.)

W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych

Oto ich podstawowe znaczenia:

 • wollen (chcieć),
 • können (móc, umieć, potrafić),
 • müssen (musieć),
 • dürfen (mieć pozwolenie),
 • sollen (mieć powinność, obowiązek),
 • mögen (lubić).

Odmiana czasowników modalnych w czasie teraźniejszym – tabela do druku

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie tylko w liczbie pojedynczej. Formy pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej są takie same:

 • ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen,
 • ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können,
 • ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen,
 • ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen,
 • ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen,
 • ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen.

Odmiana czasowników modalnych TABELA (kliknij i ściągnij pdf)

Niemieckie czasowniki modalne – to musisz wiedzieć (kliknij i ściągnij pdf)

Jak szybko zapamiętać niemieckie czasowniki modalne?

Dobrym sposobem na zapamiętanie nieregularnych form czasowników modalnych jest stworzenie własnych fiszek. Będziesz do tego potrzebować:

 • pięciu minut,
 • długopisu,
 • fiszek in blanco, czyli czystych kartoników do zapisania czasowników.

niemiecki czasowniki modalne

Czyste kartoniki do tworzenia własnych fiszek: przejdź do sklepu

Jak się uczyć?

 1. Zacznij od zapisania na fiszkach in blanco odmiany każdego z sześciu czasowników modalnych przez osoby na rewersie kartonika, a na awersie – bezokolicznika w języku niemieckim. Traktując awers jako pytanie, powtórz odmianę czasowników modalnych kilka razy. Zapamiętanie przychodzi Ci z trudem? Pomoże Ci trik dyplomaty.
 2. Teraz z każdym z czasowników stwórz co najmniej po dwie fiszki, na których hasłem głównym będzie niemiecki czasownik modalny w bezokoliczniku, a pod nim – jedno zdanie z przykładem użycia hasła w odpowiednim kontekście. Na awersie zapisz hasło i tłumaczenie przykładu w języku polskim. Postępuj analogicznie do punktu 1.

Promocyjne zestawy FISZEK do nauki niemieckiego na www.fiszki.pl

FISZKI - język niemiecki (zestaw dla początkujących)

ZNAJDŹ FISZKI NAJLEPSZE DLA SIEBIE – PRZEJDŹ NA FISZKI.PL