Czasowniki modalne w niemieckim. To musisz wiedzieć!

Czasowniki modalne niemiecki

Czasowniki modalne – co to takiego?

Zacznijmy od tego, że w języku niemieckim czasowniki dzielimy na samodzielne i posiłkowe.

1. Czasowniki samodzielne

 • proste (np. machen robić) lub złożone (np. mitmachen – brać udział)
 • osobowe (np. er sagt – on mówi) lub nieosobowe (np. es regnet – pada, o deszczu)
 • przechodnie (takie, które wymagają dopełnienia w Akkusativie, np. schreiben – pisać) lub nieprzechodnie (nie wymagają dopełnienia, np. gehen – iść)

2. Czasowniki posiłkowe

 • czasowniki posiłkowe czasu (haben, sein, werden) lub czasowniki posiłkowe trybu, czyli czasowniki modalne.

Z tego podziału wynika, że czasowniki modalne to rodzaj czasowników posiłkowych, czyli takich, które przeważnie występują z innym czasownikiem* i określają sposób (Modus) wykonywania danej czynności.

*Czasownik modalny może też występować samodzielnie, ale tylko kiedy z kontekstu wynika, jaką czynność określa. Np.:

 • – Warum gehst du heute nicht ins Kino? (Dlaczego nie idziesz dziś do kina?) – Ich darf nicht. (Nie wolno mi.)

W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych

Oto ich podstawowe znaczenia:

 • wollen (chcieć),
 • können (móc, umieć, potrafić),
 • müssen (musieć),
 • dürfen (mieć pozwolenie),
 • sollen (mieć powinność, obowiązek),
 • mögen (lubić).

Odmiana czasowników modalnych w czasie teraźniejszym – tabela do druku

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie tylko w liczbie pojedynczej. Formy pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej są takie same:

 • ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen,
 • ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können,
 • ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen,
 • ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen,
 • ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen,
 • ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen.

Odmiana czasowników modalnych TABELA (kliknij i ściągnij pdf)

Niemieckie czasowniki modalne – to musisz wiedzieć (kliknij i ściągnij pdf)

Jak szybko zapamiętać niemieckie czasowniki modalne?

Dobrym sposobem na zapamiętanie nieregularnych form czasowników modalnych jest stworzenie własnych fiszek. Będziesz do tego potrzebować:

 • pięciu minut,
 • długopisu,
 • fiszek in blanco, czyli czystych kartoników do zapisania czasowników.

niemiecki czasowniki modalne

Czyste kartoniki do tworzenia własnych fiszek: przejdź do sklepu

Jak się uczyć?

 1. Zacznij od zapisania na fiszkach in blanco odmiany każdego z sześciu czasowników modalnych przez osoby na rewersie kartonika, a na awersie – bezokolicznika w języku niemieckim. Traktując awers jako pytanie, powtórz odmianę czasowników modalnych kilka razy. Zapamiętanie przychodzi Ci z trudem? Pomoże Ci trik dyplomaty.
 2. Teraz z każdym z czasowników stwórz co najmniej po dwie fiszki, na których hasłem głównym będzie niemiecki czasownik modalny w bezokoliczniku, a pod nim – jedno zdanie z przykładem użycia hasła w odpowiednim kontekście (możesz przepisać zdania z naszego quizu). Na awersie zapisz hasło i tłumaczenie przykładu w języku polskim. Postępuj analogicznie do punktu 1.
 3. Za pomocą quizu sprawdź, czy udało Ci się zapamiętać formy czasowników modalnych. I nie zapomnij pochwalić się wynikiem w komentarzu 🙂

Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym – wpisz czasownik w odpowiedniej formie!

du gut English sprechen? (können)

Hier man nicht rauchen! (dürfen)

Ich nicht ins Kino gehen. (wollen)

Sie  ihn nicht. (mögen)

Ihr  hier jetzt aufräumen! (müssen)

Du ihn fragen. (sollen)

Ich noch nicht gut Deutsch sprechen. (können)

Wir keinen Kaffee trinken. (dürfen)

Du immer Recht haben! (wollen)

Wir dich sehr. (mögen)

Ich die Frage wiederholen. (müssen)

Wir  hier bleiben. (sollen)


Promocyjne zestawy FISZEK do nauki niemieckiego na www.fiszki.pl

FISZKI - język niemiecki (zestaw dla początkujących)

ZNAJDŹ FISZKI NAJLEPSZE DLA SIEBIE – PRZEJDŹ NA FISZKI.PL