Czasowniki modalne w niemieckim. To musisz wiedzieć! PDF + test

Czasowniki modalne niemiecki

Czasowniki modalne niemiecki – co to takiego?

Zacznijmy od tego, że w języku niemieckim czasowniki dzielimy na samodzielne i posiłkowe.

1. Czasowniki samodzielne

 • proste (np. machen robić) lub złożone (np. mitmachen – brać udział)
 • osobowe (np. er sagt – on mówi) lub nieosobowe (np. es regnet – pada, o deszczu)
 • przechodnie (takie, które wymagają dopełnienia w Akkusativie, np. schreiben – pisać) lub nieprzechodnie (nie wymagają dopełnienia, np. gehen – iść)

2. Czasowniki posiłkowe

 • czasowniki posiłkowe czasu (haben, sein, werden) lub czasowniki posiłkowe trybu, czyli czasowniki modalne.

Z tego podziału wynika, że czasowniki modalne to rodzaj czasowników posiłkowych, czyli takich, które przeważnie występują z innym czasownikiem* i określają sposób (Modus) wykonywania danej czynności.

*Czasownik modalny może też występować samodzielnie, ale tylko kiedy z kontekstu wynika, jaką czynność określa. Np.:

– Warum gehst du heute nicht ins Kino? (Dlaczego nie idziesz dziś do kina?) – Ich darf nicht. (Nie wolno mi.)

Czasowniki modalne niemiecki

Na początek poznaj wszystkie sześć czasowników modalnych i ich podstawowe znaczenia:

 • wollen (chcieć),
 • können (móc, umieć, potrafić),
 • müssen (musieć),
 • dürfen (mieć pozwolenie),
 • sollen (mieć powinność, obowiązek),
 • mögen (lubić).

Odmiana czasowników modalnych w czasie teraźniejszym

Czasowniki modalne odmieniają się nieregularnie tylko w liczbie pojedynczej. Formy pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej są takie same:

 • WOLLEN: ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen,
 • KÖNNEN: ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können,
 • MÜSSEN: ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen,
 • DÜRFEN: ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen,
 • SOLLEN: ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen,
 • MÖGEN: ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen.

To musisz wiedzieć – tabela do druku

Wszytko, co musisz wiedzieć o niemieckich czasowniki modalnych – wraz z tabelą odmiany, znajdziesz tutaj (kliknij i ściągnij pdf)

Ucz się z fiszek

Metoda fiszek świetnie nadaje się również do nauki czasowników modalnych. Jak to zrobić? W tym celu twórz własne fiszki – w naszej ofercie znajdziesz fiszki in blanco w różnych zadrukach i kolorach. Z każdym z czasowników stwórz co najmniej po dwie fiszki, na których hasłem głównym będzie niemiecki czasownik modalny w bezokoliczniku, a pod nim – jedno zdanie z przykładem użycia hasła w odpowiednim kontekście. Na awersie zapisz hasło i tłumaczenie przykładu w języku polskim. Przykładowo: hasło – können, przykład – Wir können Deutsch sprechen. Podobnie postępuj z pozostałymi czasownikami. Na koniec zrób poniższy test!

Czasowniki modalne w niemieckim: sprawdź się!

1. 

du gut English sprechen? (können)

2. 

Hier man nicht rauchen! (dürfen)

3. 

Ich nicht ins Kino gehen. (wollen)

4. 

Sie   ihn nicht. (mögen)

5. 

Ihr   hier jetzt aufräumen! (müssen)

6. 

Du ihn fragen. (sollen)

7. 

Ich noch nicht gut Deutsch sprechen. (können)

8. 

Wir keinen Kaffee trinken. (dürfen)

9. 

Du immer Recht haben! (wollen)

10. 

Wir dich sehr. (mögen)

11. 

Ich die Frage wiederholen. (müssen)

12. 

Wir   hier bleiben. (sollen)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *