Angielskie spójniki i wyrażenia łączące – 10 najważniejszych! Szybka powtórka + test

angielskie spójniki

W ramach dzisiejszej szybkiej powtórki, przypominamy sobie najważniejsze angielskie spójniki i tzw. wyrażenia łączące (linking words).

Wpis powstał na podstawie Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Spójniki i wyrażenia łączące w angielskim

1. spójnik „and” („i”, „a”), łączący wyrażenia o tej samej wartości i uzupełniające się:

oraz zdania współrzędnie złożone łączne:

I like cats and dogs. (Lubię koty i psy.)

We had dinner and then we went to the cinema. (Zjedliśmy obiad, a potem poszliśmy do kina.)

Spójnik „and” może stać na początku zdania (zwykle w języku potocznym lub w pismach mniej formalnych):

He left. And after some time I even forgot his name. (Wyszedł. A po jakimś czasie zapomniałam nawet, jak miał na imię.)

2. spójnik „or” („lub”, „czy”, „albo”), wprowadzający wyrażenia zastępujące lub wykluczające się:

I can offer you some tea or coffee… (Mogę zaproponować ci herbatę lub kawę…)

Are you going to tell me or not?! (Powiesz mi czy nie?!)

oraz zdania współrzędnie złożone rozłączne:

We’ll go to England or we’ll stay in Poland. (Pojedziemy do Anglii albo zostaniemy w Polsce.)

3. spójnik „so” („więc”), wprowadzający zdania współrzędnie złożone wynikowe:

I was tired, so I went to bed early. (Byłam zmęczona, więc poszłam spać wcześnie.)

4. spójnik „but” („ale”, „lecz”), wprowadzający wyrażenia o tej samej wartości, ale zawierające jakieś zastrzeżenie:

It’s a good but difficult question. (To dobre, ale trudne pytanie.)

oraz zdania współrzędnie złożone przeciwstawne:

I wanted to help him, but I couldn’t! (Chciałem mu pomóc, ale nie mogłem!)

Spójnik „but” może stać na początku zdania (zwykle w języku potocznym lub w pismach mniej formalnych):

I called her. But there was something I couldn’t tell her about. (Zadzwoniłam do niej. Ale było coś, o czym nie mogłam jej powiedzieć.)

5. spójnik „because” („bo”, „ponieważ”), wprowadzający zdanie podrzędnie złożone przyczynowe:

I can’t get into the house because the door is locked! (Nie mogę się dostać do domu, bo drzwi są zamknięte na klucz!)

6. spójnik „because of” („z powodu”), wprowadzający przyczynę:

We stayed at home because of the rain. (Zostaliśmy w domu z powodu deszczu.)

7. przysłówek „also” („również”, „także”), dodający nową informację do podanej wcześniej i stojący zwykle w środku zdania:

He was also a famous writer. (Był także sławnym pisarzem.)

8. wyrażenie „as well” („też”, „jak również”), dodające kolejny element podczas wymieniania i stojące najczęściej na końcu zdania:

I like cats and dogs as well. (Lubię zarówno koty, jak i psy.)

9. przysłówek „too” („też”, „i […] też”), stojący przeważnie na końcu zdania i dodający kolejny element lub wprowadzający nową informację:

Bring us two cups of coffee, and some biscuits too. (Przynieś nam dwie filiżanki kawy i parę ciastek.)

bądź też informujący, że dany fakt jest prawdziwy również dla innej osoby:

Do you like chocolate? I like it, too. (Lubisz czekoladę? Ja też lubię.)

10. przysłówek „not… either” („też nie”), używany zamiast „too” w zdaniach przeczących i stojący zwykle na końcu zdania:

Mike doesn’t like milk. I don’t like it, either. (Michaś nie lubi mleka. Ja także nie lubię.)

Angielskie spójniki: sprawdź się!

1. 

Kate is not only a beautiful girl, she’s very intelligent. (Kasia jest nie tylko piękną dziewczyną, jest także bardzo inteligentna.)

2. 

Kate likes cats Mike likes dogs. (Kasia lubi koty, a Michaś lubi psy.)

3. 

I like coffee, only white. (Lubię kawę, ale tylko z mlekiem.)

4. 

Is it a boy a girl? (Czy to jest chłopczyk, czy – dziewczynka?)

5. 

I have to call off the meeting my illness. (Muszę odwołać spotkanie z powodu choroby.)

6. 

I like chocolate it’s sweet. (Lubię czekoladę, ponieważ jest słodka.)

7. 

I like tea and coffee . (Lubię zarówno herbatę, jak i kawę.)

8. 

I don't read newspapers. My wife doesn't read them, . (Nie czytam gazet. Moja żona także ich nie czyta.)

9. 

I'm busy, I can't come. (Jestem zajęty, więc nie mogę przyjść.)

10. 

I like him . (Ja też go lubię.)

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *