Angielskie przysłówki – to musisz wiedzieć! Szybka powtórka

angielskie przysłówki

W ramach powtórek z angielskiego mamy dla Was garść najważniejszych zasad i przykładów, dzięki którym angielskie przysłówki nie będą miały przed Wami tajemnic!

Wpis powstał na podstawie Angielskiej gramatyki dla początkujących – zestawu 250 dwustronnych kart do nauki najważniejszych zagadnień angielskiej gramatyki na poziomie podstawowym.

Oto co warto wiedzieć o przysłówkach w angielskim…

Przysłówek a przymiotnik

Podczas gdy przymiotnik służy opisaniu rzeczownika (odpowiada na pytanie „jaki?”)

I had a quick meal. (Zjadłam szybki posiłek.)

zadaniem przysłówka jest opisanie czasownika (odpowiada na pytanie „jak?”):

I ate my breakfast quickly. (Szybko zjadłam śniadanie.)

Przymiotnik stoi przed opisywanym rzeczownikiem:

It’s hard work. (To ciężka praca.)

natomiast przysłówek – za opisywanym czasownikiem:

I work hard. (Ciężko pracuję.)

Przysłówki mogą być bardziej rozbudowane:

I work very hard. (Bardzo ciężko pracuję.)

I like her very much. (Bardzo ją lubię.)

I don’t like it at all. (Wcale mi się to nie podoba.)

Niektóre przysłówki można odnieść do całego zdania – wtedy stoją one zwykle na jego początku:

Suddenly I heard a noise. (Nagle usłyszałem hałas.)

Unfortunately, I couldn’t help him. (Niestety, nie mogłem mu pomóc.)

Jak tworzyć przysłówki w angielskim?

1. Angielskie przysłówki najczęściej tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki „-ly”:

bad (zły) + ly = badly (źle)

careful (ostrożny) + ly = carefully (ostrożnie)

sure (pewny) + ly = surely (pewnie)

2. Jeśli przymiotnik kończy się na literę „-y”, to w przysłówku zmienia się ona w „-i”:

easy (łatwy) y → i + ly = easily łatwo

happy (szczęśliwy) y → i + ly = happily (szczęśliwie)

ale: shy (nieśmiały) + ly = shyly (nieśmiało)

3. W przysłówkach, które pochodzą od przymiotników kończących się spółgłoską + „-le”, końcówka „-ly” zastępuje końcówkę przymiotnika:

terrible (okropny) le → ly = terribly (okropnie)

possible (możliwy) le → ly = possibly (możliwie)

4. Wyjątkowo końcówka „-ly” może zastąpić ostatnią literę przymiotnika:

full (pełny) l → ly = fully (w pełni)

true (prawdziwy) e → ly = truly (prawdziwie)

Przysłówki nieregularne w angielskim

1. Niektóre angielskie przysłówki mają formę taką samą jak przymiotniki:

hard (trudny, ciężki) = hard (ciężko)

fast (szybki) = fast (szybko)

early (wczesny) = early (wcześnie)

late (późny, opóźniony) = late (późno)

  • np.: It was an early morning. (Był wczesny poranek.)
  • ale: I got up early in the morning. (Wstałam wcześnie rano.)
  • albo: It was a late bus. (To był wieczorny autobus.)
  • ale: They arrived late. (Przyjechali późno.)
2. Przysłówek pochodzący od przymiotnika „good” przybiera nieregularną formę:

good (dobry) ≠ well (dobrze)

np.: I know a good restaurant. (Znam dobrą restaurację.)

ale: I know him well. (Znam go dobrze.)

Po czasownikach związanych z postrzeganiem czegoś zmysłami, jak: „to look” (wyglądać), „to sound” (brzmieć), „to taste” (smakować), „to smell” (pachnieć) czy „to feel” (czuć się) w języku angielskim używa się przymiotników, a nie – jak w języku polskim – przysłówków:

This rose smells strange. (Ta róża dziwnie pachnie.)

I feel good. (Czuję się dobrze.)

Na koniec zachęcam Was do zapoznania się z innymi artykułami z serii szybka powtórka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *