Angielskie przysłówki – to musisz wiedzieć!

angielskie przysłówki

W ramach wakacyjnych powtórek z angielskiego mamy dla Was garść najważniejszych zasad i przykładów, wybranych z naszej Angielskiej gramatyki dla początkujących na kartach, dzięki którym angielskie przysłówki nie będą miały przed Wami tajemnic! Oto co warto wiedzieć o przysłówkach w angielskim…

Przysłówek a przymiotnik

Podczas gdy przymiotnik służy opisaniu rzeczownika (odpowiada na pytanie „jaki?”)

 • I had a quick meal. (Zjadłam szybki posiłek.)

zadaniem przysłówka jest opisanie czasownika (odpowiada na pytanie „jak?”):

 • I ate my breakfast quickly. (Szybko zjadłam śniadanie.)

Przymiotnik stoi przed opisywanym rzeczownikiem:

 • It’s hard work. (To ciężka praca.)

natomiast przysłówek – za opisywanym czasownikiem:

 • I work hard. (Ciężko pracuję.)

Przysłówki mogą być bardziej rozbudowane:

 • I work very hard. (Bardzo ciężko pracuję.)
 • I like her very much. (Bardzo ją lubię.)
 • I don’t like it at all. (Wcale mi się to nie podoba.)

Niektóre przysłówki można odnieść do całego zdania – wtedy stoją one zwykle na jego początku:

 • Suddenly I heard a noise. (Nagle usłyszałem hałas.)
 • Unfortunately, I couldn’t help him. (Niestety, nie mogłem mu pomóc.)

Jak tworzyć przysłówki w angielskim?

1. Angielskie przysłówki najczęściej tworzy się przez dodanie do przymiotnika końcówki „-ly”:

 • bad (zły) + ly = badly (źle)
 • careful (ostrożny) + ly = carefully (ostrożnie)
 • sure (pewny) + ly = surely (pewnie)

2. Jeśli przymiotnik kończy się na literę „-y”, to w przysłówku zmienia się ona w „-i”:

 • easy (łatwy) y → i + ly = easily łatwo
 • happy (szczęśliwy) y → i + ly = happily (szczęśliwie)
 • ale: shy (nieśmiały) + ly = shyly (nieśmiało)

3. W przysłówkach, które pochodzą od przymiotników kończących się spółgłoską + „-le”, końcówka „-ly” zastępuje końcówkę przymiotnika:

 • terrible (okropny) le → ly = terribly (okropnie)
 • possible (możliwy) le → ly = possibly (możliwie)

4. Wyjątkowo końcówka „-ly” może zastąpić ostatnią literę przymiotnika:

 • full (pełny) l → ly = fully (w pełni)
 • true (prawdziwy) e → ly = truly (prawdziwie)

Przysłówki nieregularne w angielskim

1. Niektóre angielskie przysłówki mają formę taką samą jak przymiotniki:

hard (trudny, ciężki) = hard (ciężko)

fast (szybki) = fast (szybko)

early (wczesny) = early (wcześnie)

late (późny, opóźniony) = late (późno)

 • np.: It was an early morning. (Był wczesny poranek.)
 • ale: I got up early in the morning. (Wstałam wcześnie rano.)
 • albo: It was a late bus. (To był wieczorny autobus.)
 • ale: They arrived late. (Przyjechali późno.)

2. Przysłówek pochodzący od przymiotnika „good” przybiera nieregularną formę:

good (dobry) ≠ well (dobrze)

 • np.: I know a good restaurant. (Znam dobrą restaurację.)
 • ale: I know him well. (Znam go dobrze.)

Po czasownikach związanych z postrzeganiem czegoś zmysłami, jak: „to look” (wyglądać), „to sound” (brzmieć), „to taste” (smakować), „to smell” (pachnieć) czy „to feel” (czuć się) w języku angielskim używa się przymiotników, a nie – jak w języku polskim – przysłówków:

 • This rose smells strange. (Ta róża dziwnie pachnie.)
 • I feel good. (Czuję się dobrze.)

Przeczytaj też: